TEMANÄTVERK

Vill du vara med i något av nätverken – hör av dig till respektive kontaktperson! Vill du starta ett nytt nätverk kring något visst ämne- hör av dig till info@keks.se

Nätverk för Projektkontor

Nätverket är till för att stötta personal som driver projektkontor i olika kommuner runt om i KEKS. Det finns ett nätverk i Göteborgsområdet och ett nätverk i Stockholmsområdet. En del av dessa har gått projektkontorsutbildningen 2014-2015, andra inte. Nätverket är också till för de som vill starta nya projektkontor och behöver stöd i det arbetet. Vill du läsa mer om projektkontor klicka här.

Kontaktperson: Mariló Venegas, marilo.venegas@keks.se

Nätverk för Loggboken

Detta nätverk har som syfte att identifiera utvecklingsmöjligheter i systemet Loggboken samt att titta på användningen av loggboken och hur man kan använda Loggboken som en hjälp i reflektionen kring sina verksamheter och i det praktiska utvecklingsarbetet.

Kontaktperson Ylva Medin ylva.medin@keks.se, 0739-883522

Funkisnätverket

För alla som jobbar i verksamheter som riktar sig till unga med funktionsvariationer. Nätverket har digitala träffar första torsdagen i varje månad.

Kontaktperson Ylva Medin ylva.medin@keks.se, 0739-883522

Gamingnätverket

Nätverket är till för oss som är intresserade av eller redan bedriver verksamhet som kretsar kring digitala spel. På våra träffar kan vi prata om gaming, dess olika sidor och användningsområden. 

Hur får vi en positiv, inkluderande verksamhet där alla i målgruppen känner sig välkomna? Vad krävs för att starta upp en gamingverksamhet, till exempel kompetensutveckling, utrustning, målsättningar och uppföljning av verksamheten. Under första träffen undersöker vi dagsläget och fördjupar oss mer i nätverkets syfte.

Kontaktperson Ylva Medin ylva.medin@keks.se, 0739-883522