Vill DU vara med och påverka EUs stöd till den öppna ungdomsverksamheten?

När: fredag den 23 oktober kl. 13.30 – 15.45

Hur: Fokusgrupp via Zoom

Ladda ner inbjudan här

Syfte
EU-kommissionen ska ta fram en ”European Youth Work Agenda” och vill på detta sätt samla in tankar och åsikter om ungdomsarbetarnas behov och syn på nuvarande policys inom sektorn. Man vill även ha in synpunkter på EUs nuvarande stöd till verksamheten och hur detta kan utvecklas.

Genomförande
Fokusgruppen kommer att genomföras på svenska i samverkan mellan KEKS och den firma, ICF, som fått i uppdrag av kommissionen att genomföra studien.

Vi söker
En blandad grupp avseende kön, bakgrund, år i yrket, position (chef/ungdomsarbetare) och område (förort, mindre stad, landsbygd, etc.)

Sista ansökningsdag: 16 oktober

Länk till ansökan: https://sv.surveymonkey.com/r/Fokusgrupp23okt

Frågor: mejla jonas.agdur@keks.se