Samverkan

InterCity youth-nätverket

InterCity youth är ett europeiskt nätverk som representerar kommuner som aktivt arbetar med ungdomsarbete. Genom kunskapsdelning, ömsesidigt lärande och policyutveckling, strävar vi efter att förbättra kvaliteten och ungdomsarbetets position i Europa. Antalet medlemmar är ca 400 städer i Europa. KEKS är representerade och förhoppningen är att KEKS-medlemmar ska kunna skapa internationella nätverk och samarbeten. ICY arrangerar årligen en konferens- 2015 hölls ICY konferensen ”InterAction for Action” i Göteborg.

www.intercityyouth.eu

Kanuuna-nätverket

Kanuuna är ett nätverk bestående av ungdomsverksamheterna i Finlands 26 största städer. De arbetar med att utveckla och stärka den Finska ungdomsverksamheten via erfarenhetsutbyte, peer-learning, konferenser, kurser, etc.

www.nuorisokanuuna.fi/what

 

Om du som läst denna sida tycker KEKS verkar vara en kul partner och har idéer eller projekt som du skulle vilja förverkliga tillsammans med oss är du mer än välkommen att ta kontakt. Vi är inte rädda för att pröva nya saker och är öppna för, nästan, allt!