Projekt

Ett annat sätt att bidra till verksamhetsutveckling är att ta fram nya verktyg och metoder inom ramen för olika projekt. Projektformen öppnar möjligheten för extern finansiering, vilket ofta kan upplevas som nödvändigt när man skall gå utanför den ordinarie verksamheten och försöka skapa något nytt.

 

Projektkontor

Projektkontor är ett projekt och en metod som syftar till att ge utsatta ungdomar tillgång till de möjligheter som faktiskt finns. Ofta missar vi ungdomar i våra verksamheter, ibland de ungdomar som behöver oss som mest. Projektkontorens uppdrag är att rikta sig mot dessa ungdomar och finnas till för dem. Projektkontor genomförs med stöd i från Västra Götaland Folkhälsa och Kultur. Läs mer här.

 

Join the Club

Join the club är ett projekt som är skapat med hjälp av medel från Allmänna arvsfonden, utifrån ett behov av att utveckla metoder för arbetet med mänskliga rättigheter och för stödet till ungdomars egen organisering. Projektet har en egen hemsida; www.jointheclub.se Läs mer här.