Ungdomsinflytandenätverket 17 mars

Välkomna till träff med nätverket för ungdomsinflytande

Dagordning
  • Presentationsrunda, 2 minuter per deltagare
  • Tema: Ungdomsinflytande och delaktighet på digitala plattformar
  • Diskussion om hur vi arbetar idag utifrån temat. 
  • Förslag till nästa träff

När: 17 mars kl 10-12

Var: via Teams

Anmälan: Senast den 12 mars till marilo.venegas@keks.se.

Varmt välkomna!