Erfarenhetsutbyte #2 om delaktighet och kunskapsbank

Att jobba med öppen ungdomsverksamhet under pandemin

Vi fortsätter att byta erfarenheter med varandra. Tack till alla som kommit med glada tillrop och konstruktiv kritik sedan förra träffen.

Delaktighet

Denna gång ska vi fokusera på delaktighet. Diskussionerna kommer att handla om hur vi kan få fler unga delaktiga i våra verksamheter även under pandemin.

Vi får även lyssna till Tommy Westers Andersson som jobbar i Ale kommun som berättar om hur de jobbar med inflytande och delaktighet under pandemin.

Kunskapsbanken

Ett önskemål som många hade under förra träffen var att skapa en gemensam plats där vi kan samla våra erfarenheter. Därför kommer vi att starta upp en sida på nätet som vi alla kan bidra till. På denna träff ska vi fylla den med de första inläggen. Varje inlägg ska vara tydligt, koncist och konkret och ska innehålla:

  • En rubrik
  • En förklarande text/beskrivning
  • Ett exempel
  • Utrustning – Vad behövs? Material, personal, marknadsföring och så vidare.
  • Länk – om det finns mer info på någon annan sida
  • Bild – om det finns


När: 9 mars klockan 13.30-15.30, alla inom KEKS nätverket är välkomna
Var: via Zoom, länk skickas till alla som anmält sig den 8 mars.
Anmälan: https://sv.surveymonkey.com/r/erf9mars21

Kontakt: Mariló 0768-92 56 66, marilo.venegas@keks.se och Ylva 0739-88 35 22, ylva.medin@keks.se