Material

Det mesta av nedanstående material är framtaget av KEKS och riktar sig till alla som på olika sätt och i olika positioner är aktiva inom den öppna ungdomsverksamheten. Har du frågor eller tankar kring något av det är du mer än välkommen att ta kontakt.

 

Idéplattform

Vår idéplattform är framtagen för att lyfta fram och synliggöra de grundläggande principer och värderingar som KEKS som organisation grundar sig i.

Ladda ner vår idéplattform här.

 

Vision för den öppna ungdomsverksamheten

Vår vision är framför allt ett inlägg i debatten om den öppna ungdomsverksamheten. Här kan du, förutom själva visionen, bland annat läsa om var vi tycker vi ”hör hemma” politiskt, vad vi tycker behöver göras för att utveckla verksamheten och vad vi tycker bör, respektive inte bör, ingå i vårt uppdrag. Eftersom syftet är att stimulera till diskussion finns också ett studiehäfte med en rad diskussionsfrågor.

Ladda ner vår vision här.             Beställ visionen här.
Ladda ner studiehäftet här.

 

Inordnande eller utvidgande

”Inordnande eller utvidgande – om delaktighetens villkor på fyra fritidsgårdar” är en forskningsrapport framtagen i samarbete med FoU i Väst/GR. Här kan du läsa bland annat hur vårt sätt att se på ungdomar påverkar vår förmåga att bedriva ett framgångsrikt delaktighetsarbete. Rapporten har blivit mycket uppskattad och har hittills sålts i över 1500 exemplar.

Beställ rapporten här.

 

Idéer först. Pengar sedan.

”Idéer först. Pengar sedan” är vår näst senaste skrift. I den hittar du en mängd råd och tips kring vad man bör tänka på om man vill organisera verksamhetens ekonomi på ett sådant sätt att det faktiskt gynnar och underlättar ungdomars delaktighet. ”En snabb slant”-lösningar leder inte automatiskt till delaktighet – här finns det mesta du behöver tänka på.

Beställ ”Idéer först. Pengar sedan” här.

 

EVS-manual

För den som vill jobba med europeisk volontärtjänst, EVS, finns här en rad praktiska råd och tips inklusive en tidslinje där hela processen, från ansökan till projektredovisning, finns beskriven.

Ladda ner EVS-manualen här.

 

Ungdomspolitik som regional angelägenhet

”Ungdomspolitik som regional angelägenhet” är en utvärdering av Ungdomsstyrelsens satsning på stöd till regionala aktörer inom den öppna ungdomsverksamheten gjord av två forskare från Handelshögskolan i Göteborg. En av dessa aktörer är KEKS och för den som undrar om vi håller vad vi lovar så kan vi rekommendera denna skrift. Man konstaterar bland annat att KEKS är ”den mest konsekventa aktören på mellankommunal nivå…”

Ladda ner rapporten här.

 

KEKS infoblad

Vi hoppas naturligtvis att du hämtar din aktuella information om KEKS från den här sidan och vi ser naturligtvis gärna att du sprider den till dina vänner. Vill du ändå ha ett enkelt och tillgängligt infoblad så har vi tagit fram ett sådant också!

Ladda ner KEKS infoblad här.

 

Delaktighet och lärande – Att arbeta med delaktighet och icke formellt lärande i öppen ungdomsverksamhet

Den här skriften riktar sig till dig som arbetar med gruppverksamheter för unga. Tanken är att
den skall ge tips och stöd och också kunna fungera som en handledning och kom ihåg-lista i det
dagliga arbetet.

Beställ boken här.

 

IQ Youth Work

”IQ Youth work” är resultatet av ett strategiskt partnerskap inom EU-programmet Erasmus+. Projektet genomfördes av åtta medlemsorganisationer koordinerade av KEKS inom InterCity youth – ett nätverk för samarbete kring ungdomsarbetsfrågor i Europa.

Boken innehåller en uppsättning kvalitetsindikatorer för ungdomsarbete på tema; ungdomars delaktighet, icke-formellt lärande, jämställdhet och inkludering av marginaliserade ungdomsgrupper. Dessa uppsättningar indikatorer presenteras i boken också som praktiska exempel och förslag på sätt att göra uppföljning.

Ladda ner boken här.