Lediga tjänster inom nätverket

Fritidsledare till Ung i Svenljunga

BUS – Barn- och unga i Svenljunga – är en spännande och nyskapad arbetsgrupp som samlar alla medarbetare som arbetar med förebyggande och hälsofrämjande arbete gentemot kommunens barn och ungdomar i en gemensam, förvaltningsövergripande enhet.

Vi är tretton personer på enheten som jobbar med olika inriktningar såsom ungdomsverksamhet, fältarbete, familjecentral och olika riktade projekt.

Vi söker nu en fritidsledare till kommunens ungdomsverksamhet, Ung i Svenljunga. Ung i Svenljunga är en öppen ungdomsverksamhet som bygger på ungdomarnas frivilliga deltagande och som syftar till att skapa en meningsfull fritid genom deras aktiva engagemang i planering, genomförande och utvärdering av olika aktiviteter.

Sista ansökningsdag: 2023-01-31

https://www.recruit.visma.com/External/OJCustomer3/Assignmentview.aspx?guid=18B2558F-F57A-413C-B439-89124C0DB46C&guidGroup=&fbclid=IwAR3Ir-q9-aQqpt0arg-6vcKHg6Lj6DGGvXce0G4IDiUF-ZJlIYVSVrtJuAg