Lediga tjänster inom nätverket

t.f. Enhetschef Ungdom på Öckerö

Vi söker dig som vill jobba som t.f. Enhetschef Ungdom på Öckerö under perioden 2020.12.01 – 2021.12.31

Du ansvarar för ledning och styrning av arbetet för enheten Ungdom, som i huvudsak innefattar öppen fritidsgårdsverksamhet, gruppverksamhet och dialogträffar mellan ungdomar och politiker. Verksamheten bygger på ungdomsinflytande där trygghet och delaktighet är ledord. Verksamhetsidén är att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande.

Som enhetschef organiserar och leder du det dagliga arbetet. Du har personal-, budget- och prognosuppföljningsansvar. Arbete i den öppna verksamheten kan förekomma. Samverkan med andra förvaltningar i barn- och ungdomsfrågor finns bland dina arbetsuppgifter. Du kommer att sitta med i regionalt nätverk för KEKS, som är ett nätverk för öppna mötesplatser för ungdomar. Som chef ska du ta tillvara på medarbetarnas kompetens och engagemang och tillsammans med personalen driva utvecklingen i önskad riktning.

Enheten arbetar för att uppnå det politiska målet Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka. I det arbetet är fritidsgårdens verksamhet en viktig del för att utveckla platser för möten och aktiviteter.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning som kan anses vara relevant för uppgiften eller kan påvisa erfarenhet som kan ersätta detta. Kunskap och erfarenhet om KEKS-nätverkets arbetssätt är positivt.

Annonsen kommer ut på offentligajobb.se under vecka 31, sista ansökningsdag är 16 augusti.

För mer info ring Eivor Johnsson 0706 906236.