SUV-nätverket den 25 maj

Dag och tid:

25 maj klockan 13.30–16.30

Plats:

Digitalt via Zoom, en länk skickas ut till alla som anmält sig dagen innan mötet.

Anmälan:

Senast den 23 maj via: https://sv.surveymonkey.com/r/SUV25maj 
Länken till mötet skickas ut den 24 maj.

Kontakt: 

Ylva Medin, 0739-883522, ylva.medin@keks.se

 

Starta upp arbetet med tipsbanken

Vi har under det gångna året tagit oss igenom arbetscykelns delar. På våra träffar har vi tillsammans samlat in tips, behov och förslag på lösningar. Tack vare det arbetet sitter vi nu på ett stort material som är början till den tipsbank som vi tillsammans ska skapa. Därför ska vi på kommande träffar fördjupa oss och bli mer konkreta. Målet är att vi ska skapa tipsbanken som innehåller verktyg till arbetscykels alla moment. 

Den 25 maj ska vi fokusera på Genomförandet av mötesplatsenkäten. På SUV-nätverket den 14 september 2020 jobbade vi i grupper för att identifiera utmaningar i enkätarbetet och tog fram förslag på åtgärder för detta.

Kontakta Ylva, se ovan, så skickar hon upplägget för träffen till dig. Förbered dig genom att läsa det och formulera sätt att utveckla de olika punkterna. 

Varmt välkomna!

//Moa, Ebba, Susanna, Ylva och Jonas i SUV-nätverkets planeringsgrupp

Missa inte kommande träffar

Om du vill få information om kommande erfarenhetsutbyten, utbildningar och nätverksträffar så rekommenderar vi att du anmäler dig till nyhetsbrevet. Det gör du enkelt genom att fylla i formuläret i högra kolumnen på denna sidan.

Erfarenhetsutbyte #3 den 12 maj

Det är snart dags för Erfarenhetsutbyte #3 om att arbeta i öppen ungdomsverksamhet under pandemin. Vi ska utbyta erfarenheter kring delaktighet och sommarplanering och vi kommer att ha en sammanställning av alla anteckningar från de två tidigare träffarna som utgångspunkt.

Fördjupning

Vi har sammanfattat alla anteckningar från de två tidigare träffarna. Med utgångspunkt från detta kommer vi tillsammans att dela erfarenheter om att jobba med inflytande och delaktighet i digitala aktiviteter. Ni kommer som vanligt att få sitta i grupper och diskutera med kollegor från andra kommuner.

Sommaren

Hur ser planerna för sommaren ut? Vilka aktiviteter ska genomföras och hur? Finns det bra exempel på hur vi får med ungdomarna i planering, förberedelser och genomförandet av sommaraktiviteterna?

När:               12 maj klockan 13.30-15.30, alla inom KEKS nätverket är välkomna
Var:               via Zoom, länk skickas till alla som anmält sig den 8 mars.
Anmälan:        senast 10 maj via https://sv.surveymonkey.com/r/ERF12maj, länken mejlas ut den 11 maj
Kontakt:         Mariló 0768-92 56 66, marilo.venegas@keks.se och Ylva 0739-88 35 22, ylva.medin@keks.se

 

Missa inte kommande träffar

Om du vill få information om kommande erfarenhetsutbyten, utbildningar och nätverksträffar så rekommenderar vi att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Det gör du enkelt genom att fylla i formuläret i högra kolumnen på denna sidan.

KEKS Nyhetsbrev maj

Vilket engagemang!

Det är tydligt att det finns en, positiv, rastlöshet, inom nätverket. Ett år med restriktioner och anpassningar gör oss kanske mer kreativa? Engagemanget är i alla fall väldigt stort inom KEKS den här våren.

Över 700 personer deltog på vår Konferens 20-21 april. Ni som missade den kan se de flesta föreläsningarna och samtalen på keks.se/konf. Det går dock tyvärr inte att återskapa alla spännande gruppdiskussioner, där deltagarna pratade med kollegor från andra kommuner om chartern, rasism, machonormer och digitalt ungdomsarbete. 

KEKS temanätverk sprudlar av aktiviteter. På den allra första träffen med det nya HBTQ+ nätverket var det tydligt att många verksamheter vill fördjupa arbetet kring det normkritiska förhållningssättet. Tycker du att det saknas något temanätverk? Hör av dig till info@keks.se.   

Många arbetsgrupper är igång med KX education och flera vill börja att arbeta med chartern. Det visar på en fortsatt glädjande vilja att utveckla våra mötesplatser och arbetssätt. På keks.se/kx anmäler finns anmälan till KX och på eglsverige.eu hittar ni chartern och allt stödmaterial. Har ni frågor om KX education kontakta ylva.medin@keks.se, har ni frågor om chartern eller vill ha stöd i arbetet med den, kontakta jonas.agdur@keks.se.

KEKS Konferens 2021

Se föreläsningarna igen

Tack till alla som deltog på konferensen! Tack till alla som medverkade i programmet! 

Nu finns alla föreläsningar och samtal på keks.se/konf. Där hittar du även samtalsfrågor och annat material som föreläsarna delat med sig av. 

Nätverk & Möten

InflytandenätverketFunkisnätverket
Datum: 5 maj kl 10-12
Plats: Zoom
Kontakt: Mariló Venegas
Datum: 6 maj kl 13-14
Plats: Zoom
Kontakt: Ylva Medin
Centralt styrgruppsmöteErfarenhetsutbyte #3
Årsmöte
Datum: 11 maj kl 13.30-16
Plats: Zoom
Kontakt: Jenny Haglund
Datum: 12 maj kl 13.30-15.30
Plats: Zoom
Kontakt: Ylva Medin
Seminarium för politiker och cheferSUV-nätverket
Region Norra/Mellersta
Datum: 20 maj kl 13.30-16.30
Plats: Zoom
Kontakt: Jenny Haglund
Datum: 25 maj kl 13.30-16.30
Plats: Zoom
Kontakt: Ylva Medin

Initiativ från Ale

Ale bjuder in till en träff om Discord. Deltagarna får visa upp sina Discordkanaler och berätta om framgångsfaktorer och utmaningar. 
10 maj klockan 10-12 över Teams.
Kontakt & anmälan: tommy.westers-andersson@ale.se


Kurser

ELD

Kurserna i metoden ELD är fortsatt mycket populära. Samtliga datum är redan fullbokade. Kontakta Mariló för mer information om ELD. 
Datum
6 maj    Hjo
11 maj  Skåne
19 maj  Väst 1
25 maj  Väst 1

Nyhetsbrevet i din mejlkorg?

Om du vill få kommande nyhetsbrev direkt i din inkorg ska du prenumerera genom att fylla i formuläret i högra kolumnen på denna sidan.  

Berätta om delaktighet

Nu finns chansen att vara med och bidra till InterCity Youth konferens i Ljubljana i slutet av november. Temat för konferensen är ungas delaktighet och inflytande och vi söker nu DIG i KEKS som vill vara med och berätta om hur ni arbetar med dessa frågor. Det kan handla om delaktighet på mötesplatsen, i närsamhället eller och om olika typer av inflytandeprojekt och grupper.  

Vi vet att många gör ett fantastiskt jobb på detta område – så kom loss och sök! Ljubljana är dessutom en av Europas trevligaste städer och du får vara med på en konferens i toppklass! Sprid också gärna denna information till personal och andra som ni tror kan vara intresserade.

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse: sv.surveymonkey.com/r/ICYconference2021

Om konferensen

Datum: 30 november till 2 december 2021
Plats: Ljubljana. Slovenien
Information: Jonas Agdur

KEKS konferens 2021

Vi har skickat ut ett mejl med information och länkar till alla som har anmält sig. Det verkar som att det inte kommit fram till alla. Mejla Ylva – ylva.medin@keks.se, så skickar hon mejlet till dig igen.

KEKS konferens 2021

20-21 april 13.00-16.30

I år sätter vi fokus på:

 • Hur vi formar agendan för framtidens verksamhet
 • Hur vi motverkar strukturell rasism
 • Hur vi driver ungdomsverksamhet online
 • Hur vi kan uppnå jämställda mötesplatser

Varje pass innehåller både föreläsningar, goda exempel och gruppdiskussioner. Förhoppningen är att vi alla som deltar ska få med oss inspiration och idéer till hur vi kan utveckla verksamheten.

Årets konferens blir helt digital, program och anmälan hittar du på keks.se/konferens2021.

Sista anmälningsdagen är 9 april. Konferensen är gratis för KEKS medlemmar.

Välkomna!

Ungdomsinflytandenätverket 17 mars

Välkomna till träff med nätverket för ungdomsinflytande

Dagordning
 • Presentationsrunda, 2 minuter per deltagare
 • Tema: Ungdomsinflytande och delaktighet på digitala plattformar
 • Diskussion om hur vi arbetar idag utifrån temat. 
 • Förslag till nästa träff

När: 17 mars kl 10-12

Var: via Teams

Anmälan: Senast den 12 mars till marilo.venegas@keks.se.

Varmt välkomna!

 

Erfarenhetsutbyte #2 om delaktighet och kunskapsbank

Att jobba med öppen ungdomsverksamhet under pandemin

Vi fortsätter att byta erfarenheter med varandra. Tack till alla som kommit med glada tillrop och konstruktiv kritik sedan förra träffen.

Delaktighet

Denna gång ska vi fokusera på delaktighet. Diskussionerna kommer att handla om hur vi kan få fler unga delaktiga i våra verksamheter även under pandemin.

Vi får även lyssna till Tommy Westers Andersson som jobbar i Ale kommun som berättar om hur de jobbar med inflytande och delaktighet under pandemin.

Kunskapsbanken

Ett önskemål som många hade under förra träffen var att skapa en gemensam plats där vi kan samla våra erfarenheter. Därför kommer vi att starta upp en sida på nätet som vi alla kan bidra till. På denna träff ska vi fylla den med de första inläggen. Varje inlägg ska vara tydligt, koncist och konkret och ska innehålla:

 • En rubrik
 • En förklarande text/beskrivning
 • Ett exempel
 • Utrustning – Vad behövs? Material, personal, marknadsföring och så vidare.
 • Länk – om det finns mer info på någon annan sida
 • Bild – om det finns


När: 9 mars klockan 13.30-15.30, alla inom KEKS nätverket är välkomna
Var: via Zoom, länk skickas till alla som anmält sig den 8 mars.
Anmälan: https://sv.surveymonkey.com/r/erf9mars21

Kontakt: Mariló 0768-92 56 66, marilo.venegas@keks.se och Ylva 0739-88 35 22, ylva.medin@keks.se

Funkisnätverket 4 mars

Första torsdagen varje månad träffas Funkisnätverket för att utbyta erfarenheter kring olika teman. Denna månad är temat ”Att jobba under pandemin”. Alla medlemmar som jobbar i verksamheter som riktar sig till ungdomar med funktionsvariationer är välkomna att delta. 

När: 4 mars kl 13-14
Kontakt och anmälan: Ylva Medin, ylva.medin@keks.se 

Nyhetsbrev: Konferens, KX, nya definitioner med mera…

Trots att de flesta av oss håller oss mer eller mindre isolerade så har otroligt många av oss träffats online under årets första veckor. Vi har träffats på introduktioner, erfarenhetsutbyte, nätverksträffar, styrgruppsmöten, utbildningar och inspirationsträffar. Det märks tydligt att det pågår många spännande projekt och mycket verksamhet runt om i landet. 


Tydligare definitioner

Nu finns tydligare definitioner för hur vi ska logga verksamhet som sker online. Dessa definitioner godkändes av den centrala styrgruppen den 11 februari. Dokumentet finns i The Logbooks användarguide, sist i dokumentet tillsammans med de andra definitionerna. 


KEKS konferens har flyttat till våren
Årets KEKS konferens kräver ingen förflyttning och inga hotellrum. Den sker online under två eftermiddagar som är fyllda av intressanta föreläsningar och interaktiva workshops i aktuella ämnen. 

Konferensen berör teman som: Öppen ungdomsverksamhet online, Vad är en kvalitativ verksamhet? och Att jobba med samhälls- och värderingsfrågor.   

När: 20-21 april
Var: Via Zoom
Program & anmälan: Kommer den 12 mars


Tack till er alla som deltog på vårt första Erfarenhetsutbyte, aldrig har vi varit så många på en träff online inom nätverket. Eftersom vi var så många som hade behov av att träffa kollegor från andra kommuner så bestämde vi oss för att boka in en träff till.
Välkomna till Erfarenhetsutbyte #2 – om att jobba med öppen ungdomsverksamhet under pandemin den 9 mars kl 13.30.
Anmäl dig här


Välkommen KX EDUCATION!

Nu har vi öppnat KX EDUCATION! 

Det har varit en resa att utveckla denna plattform, så nu känns det otroligt skönt att alla nätverkets medlemmar kan få tillgång till den.
KX är KEKS digitala lärplattform för dig som arbetar med öppen ungdomsverksamhet. KX riktar sig till alla oavsett titel, utbildning eller år i yrket och bygger på ett gemensamt, gruppbaserat, lärande där olika erfarenheter och perspektiv berikar varandra.
Läs mer och anmäl er på keks.se/kx.


Nätverk & Kurser

Gamingnätverket
Nätverk
Datum: 25 februari kl 13.30-16.00
Plats: Zoom
Kontakt: Ylva Medin
ELD för Norra-Mellersta
Utbildning
Datum: 7 mars kl 9-15
Plats: Zoom
Kontakt: Mariló Venegas
Erfarenhetsutbyte
Nätverk

Datum: 9 mars 13.30-16
Plats: Zoom
Kontakt: Ylva Medin
Ungt inflytande
Nätverk

Datum: 17 mars kl 10-12
Plats: Zoom
Kontakt: Mariló Venegas

Styrgruppsträffar

Nu har de flesta styrgrupperna haft sina träffar. En av de mest återkommande punkterna är så klart hur vi förhåller oss till pandemin och restriktioner. Det är inspirerande att höra om den starka lösningsfokuseringen och kreativiteten bland alla medlemmar. Samtidigt att det är tydligt att olika kommuner har olika förutsättningar och varierande stöd från den egna organisationen, till exempel för olika online-lösningar. 
Nästa omgång med styrgruppsmöten blir till hösten, det ska bli spännande att se på vilka sätt vi kan bedriva verksamhet då.


Kommande nyhetsbrev i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

* indicates required

Gamingnätverk 25 februari

På första träffen uttryckte många ett behov av att utbyta erfarenheter och att få inspiration kring att jobba med gaming. Det har vi lyssnat på och format denna träff kring.

Flera mötesplatser har även stött på problem när de önskar starta verksamheter på Discord. Detta har även kommit upp i diskussioner i nätverkets gemensamma kanal. För att komma vidare med detta så föreslår vi att en arbetsgrupp ska formas med uppgiften att göra en problem-/behovsanalys och att sammanställa argument och fakta kring Discord.

Inspiration

Ulrika Glingborn från Ung i Kungsbacka berättar om den verksamhet som de bedriver på Discord och svarar på frågor.

Erfarenhetsutbyte

Vad har ni gjort inom gaming och e-sport? Förbered en kort berättelse om era erfarenheter. En presentation per kommun.

Brainstorm

Om ni fick tänka fritt och brett, vad skulle ni vilja göra då? Vad behöver ni för att nå dit?

Anmälan

Senast den 24 februari via: https://sv.surveymonkey.com/r/gaming25feb21

Nästa träff

5 maj 13.30-15.30

Tema: Delaktighet