KEKS ARBETSCYKEL

KEKS ARBETSCYKEL innehåller en samlad beskrivning av alla de arbetsprocesser vi har för att dokumentera, följa upp och utveckla den öppna ungdomsverksamheten. Här beskrivs både hur de fungerar rent praktiskt och varför vi har dem.

Dokumentet ”ARBETSCYKELN” innehåller en översiktlig beskrivning av hela processen, från det att den årliga resultatpresentationen kommer i början av december till genomförandet av mötesplatsenkäten ett år senare. Här visas hur de olika stegen hänger samman och vad man bör tänka på när de tas. Kopplat till varje steg finns också ett antal bilagor som innehåller allt från fördjupningar och exempel till de senaste versionerna av alla våra gemensamma dokument, från gruppenkäter till nyckeltalsblanketter.

KEKS ARBETSCYKEL är, förutom att fungera som stöd i det dagliga arbetet, också tänkt att kunna användas när en vill introducera nyanställda eller ha en ”nystartsdiskussion” i den egna personalgruppen.

KEKS ARBETSCYKEL kommer aldrig att bli ett färdigt dokument!
Vi har valt att utforma det som vi gjort för att enkelt kunna göra löpande uppdateringar och tillägg. Kom därför gärna med feedback – är det något du saknar eller har du ett bra exempel på hur ni jobbar med något steg i processen så hör av dig och dela med dig av dina kunskaper.

Det är vi tillsammans som är KEKS.

ARBETSCYKELN 170203

Bilaga 1, Om vår gemensamma grund

Bilaga 2, Delaktighetsprocessen

Bilaga 3, Good enough – målen

Bilaga 4, KEKS organisation och verksamheter

Bilaga 5, Varför delaktighet och lärande – historien om KEKS

Bilaga 6, KEKS i Europa

Bilaga 7 KEKS tidslinje 180903

Bilaga 8, Resultatpresentationen

Bilaga 8.1, Z-blad, exemplet Z11Ale

Bilaga 8.2, Förvaltningsblad, exemplet AleKom

Bilaga 8.3, GE-blad, exemplet AleAlvGE

Bilaga 8.4, Mötesplatsblad, exemplet AleAlv

Bilaga 8.5, Förenklat blad, exemplet AleAlv2

Bilaga 9, Hur räknas värdena ut

Bilaga 10, Resultatsammanställning gruppenkäter

Bilaga 11, Resultatsammanställning exklusive mötesplatsenkäter

Bilaga 12, Läsanvisning resultatsammanställning

Bilaga 13, Manual resultatanalys

Bilaga 14, Metoder för att diskutera enkätresultat med ungdomar

Bilaga 15, Exempel verksamhetsberättelse

Bilaga 16, Att sätta nya delmål i relation till GE-målen

Bilaga 17, Exempel verksamhetsplan

Bilaga 18, Manual The Logbook

Bilaga 19, Personalinstruktion gruppenkät

Bilaga 20 KEKS Projekt Gruppenkät 2019

Bilaga 21, Frågeförklaringar gruppenkät 2017, Svenska

Bilaga 22, Uppföljningsmanual gruppverksamheter

Bilaga 23, Vad är kompetenser

Bilaga 24, Personalinstruktion mötesplatsenkät 2018

Bilaga 25, Mötesplatsenkät 2018

Bilaga 26, Frågeförklaringar mötesplatsenkät 2016, Svenska

Bilaga 27, Nyckeltalsblankett förvaltning 2016

Bilaga 28, Nyckeltalsblankett mötesplats 2016

Bilaga 29, Nyckeltalsblankett rastverksamhet 2016