IQ Youth work!

Den 27 augusti KEKS arrangerar en spridningskonferens för boken ”IQ Youth work” som är resultatet av ett strategiskt partnerskap inom EU-programmet Erasmus+. Boken innehåller en uppsättning kvalitetsindikatorer för ungdomsarbete på tema; ungdomars delaktighet, icke-formellt lärande, jämställdhet och inkludering av marginaliserade ungdomsgrupper.
Spridningskonferensen innehåller dessutom en workshop där deltagarna får pröva att använda indikatorer utifrån sina egna behov i verksamheten. Ladda ned programmet här.
Tid och plats: kl 13-16 på Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna.
Anmälan till sara.lesch@keks.se