Vi erbjuder

 

KEKS vill nå ut med det vi gör till såväl medlemmar som andra. Vi tror inte att man skall ”hålla på sitt” utan sprider gärna såväl tankar och idéer som konkret material till alla som är intresserade. Mycket av materialet nedan är därför nedladdningsbart. Det som kostar gör det enbart för att vi skall kunna täcka våra egna kostnader.

Av samma skäl är vi naturligtvis öppna för nya medlemmar. Dels därför att vi tror på det vi gör och ser att vi bidrar till en bättre verksamhet, dels för att vi vet att ju fler vi blir ju starkare blir vi och ju mer kan vi också göra och påverka.

Medlemskap

Material

Utbildningar

Samverkan