Verksamhet

De allra flesta verksamheter har ett verksamhetsår som börjar med någon slags planering och slutar med att man på något sätt sammanfattar och utvärderar vad man gjort under året. Däremellan genomför man ett antal mer eller mindre regelbundet återkommande aktiviteter samt ett antal personalmöten, arbetsplatsträffar, etc. Detta brukar man kalla en verksamhetscykel.

KEKS verksamhetscykel utgår från vår idé om verksamhetsutveckling och är naturligtvis intimt sammanlänkad med våra medlemsverksamheters. Klicka på filmen nedan för att se vår och våra medlemsverksamheters verksamhetscykel – en cykel som upprepas dels årligen men också till exempel mellan varje arbetsplatsträff eller efter varje genomfört ungdomsprojekt.

Riktigt klart blir detta förstås inte för än vi tittat på de olika delarna…

Dokumentation och uppföljning

Kompetensutveckling

Forskning och utbildning

Projekt

Internationellt arbete