Utbildningar

KEKS har genom åren tagit fram en rad olika utbildningar (föreläsningar, kurser, etc.), riktade till både personal, chefer och politiker. De allra flesta av dem tror vi dock är lika intressanta även för andra. Nedan hittar ni några av dem som vi gärna kommer och genomför även hos er. Naturligtvis skräddarsyr vi dem då utifrån era önskemål och behov. Om intresse finns tar vi också gärna fram föreläsningar och kurser baserade på era idéer och förslag. Kontakta oss gärna för fortsatt diskussion!

Kurser

KX EDUCATION

KX education är KEKS digitala lärplattform för dig som arbetar med öppen ungdomsverksamhet. KX riktar sig till alla oavsett titel, utbildning eller år i yrket och bygger på ett gemensamt, gruppbaserat, lärande där olika erfarenheter och perspektiv berikar varandra.

Klicka här för mer information

ELD

ELD är en metod för att dokumentera och synliggöra ungdomars icke formella lärande. KEKS har utbildad över 100 fritidsledare i ELD och de som använder metoden är mer än nöjda. Många ungdomar som blivit ELDade vittnar också om hur mycket det gett dem. Genom ELD för både personal och ungdomar ett kvitto på att de aktiviteter man deltagit i varit både givande och meningsfulla. Kursen är en heldagskurs för max 12 personer.

Vilka olika punkter är viktiga att tänka på när man skall planera ett projekt, skriva en projektbeskrivning och ansöka om medel. Under denna kurs går vi igenom hela processen, från idé till ansökan, steg för steg och deltagarna får med sig en färdig manual för det fortsatta arbetet på hemmaplan. Kursen är en halvdag och är användbar både för små och stora projekt, såväl på hemmaplan som internationellt. Den kan också kombineras med en workshop där deltagarna får möjlighet och stöd att börja arbeta på egna konkreta projekt.

Föreläsningar

Mål, mening och kvalitet i öppen ungdomsverksamhet

I denna föreläsning pratar vi om hur man kan sätta meningsfulla och mätbara mål för vår verksamhet och hur detta hänger samman med både värdegrund och organisation. Vi går igenom olika konkreta verktyg för dokumentation och uppföljning och diskuterar hur de kan användas för att utveckla verksamheten och bedöma kvaliteten. Föreläsningen kan också kombineras med en workshop där deltagarna får stöd att själva diskutera och formulera de mål och kvaliteter man vill arbeta mot i framtiden. Såväl föreläsning som workshop kan anpassas i tid från två timmar upp till en heldag. Denna föreläsning bygger på forskningsrapporten med samma namn. Vi går bland annat igenom hur vårt sätt att tänka kring ungdom påverkar deras vilja och möjlighet till delaktighet och ger en rad konkreta råd kring hur man kan utveckla delaktighetsarbetet. Föreläsningen kan med fördel kompletteras med en workshop där deltagarna får möjlighet att själva diskutera sin syn på ungdomar och hur man skulle kunna förändra och utveckla sitt arbete i framtiden. Såväl föreläsning som workshop kan anpassas i tid från två timmar upp till en heldag. I denna föreläsning diskuterar vi på ett både seriöst och lekfullt sätt hur man skapar en tydlig yrkesroll och hanterar de olika dilemman som dyker upp om man vill vara flexibel och arbeta med delaktighet samtidigt som man vill vara en tydlig vuxen. Och vad innebär det egentligen att vara vuxen, hur skall man förhålla sig, när man vill att ungdomar skall bidra och engagera sig? Föreläsningen kan ta allt från en timma till en halvdag beroende på hur mycket diskussionspass vi vill lägga in.