Jobbskuggningen fortsätter

 

KEKS internationella projekt inom EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv ”YOUTH WIN! Youth workers improving youth work now” drar vidare till hösten. Projektet innefattar jobbskuggning, studiebesök, ungdomsutbyten och europeisk volontärtjänst, EVS, inom InterCity Youth nätverket där KEKS ingår. Syftet med projektet är att ungdomsarbetare skall kunna studera hur andra ungdomsarbetare arbetar och hitta nya metoder och verktyg som de sedan kan ta med sig hem och använda i sin egen ungdomsverksamhet.

Hittills har det genomförts en jobbskuggning/studiebesök i Göteborg, där ungdomsarbetare InterCity youth nätverket besökte fritidsgårdar och mötesplatser i Göteborg, Mölndal och Öckerö. I Cinisello Balsamo Italien deltog ungdomsarbetare och samordnare från Södertälje Ung Fritid. Dessutom gjordes ett studiebesök i ’s-Hertogenbosch i Nederländerna och där deltog från KEKS också ungdomsarbetare från Södertälje Ung Fritid. I början på augusti genomfördes också ett ungdomsutbyte i Södertälje med ungdomar och ledare från Södertälje och från Thessaloniki, Grekland.

Till hösten fortsätter jobbskuggningar och studiebesök. I september görs en jobbskuggning till Ricky’s youth center i Dublin, Irland. Där kommer ungdomsarbetare från Rinkeby-Kista Stockholm och från Öckerö att delta. I oktober görs ett studiebesök i Puurs och Aalst i Belgien, där ungdomsarbetare från Finland och Karlstad deltar. I oktober kommer en samordnare från Ricky’s youth center i Dublin, Irland att jobbskugga på Vårvindens fritidsgård, Västra Hisingen Göteborg.

Under 2019 fortsätter projektet med jobbskuggningar och studiebesök till Thessaloniki i Grekland, Stara Zagora i Bulgarien, Helsingfors i Finland och Chokhatauri i Georgien.

Mer information om projektet finns att läsa på www.intercityyouth.eu