TEMANÄTVERK

Syftet med KEKS olika temanätverk är att sammankoppla ungdomsarbetare runt om i landet för att utbyta erfarenheter kring specifika teman och tillsammans utveckla öppen ungdomsverksamhet. Temanätverken bygger på och förutsätter deltagarnas aktiva engagemang och deltagande. Vill du vara med i något av nätverken? – hör av dig till respektive kontaktperson. Vill du starta ett nytt nätverk kring något visst ämne? – hör av dig till info@keks.se.

HBTQ+ nätverket

Nätverket är till för alla, oavsett hur mycket eller lite du kan kring hbtq+ frågor och normer. Tillsammans gör vi våra mötesplatser till en plats där alla känner sig trygga och bekräftade.
Kontaktperson: Mariló Venegas, marilo.venegas@keks.se

Inflytandenätverket

Kontaktperson: Mariló Venegas, marilo.venegas@keks.se

Nätverk för Loggboken

Detta nätverk har som syfte att identifiera utvecklingsmöjligheter i systemet Loggboken samt att titta på användningen av loggboken och hur man kan använda Loggboken som en hjälp i reflektionen kring sina verksamheter och i det praktiska utvecklingsarbetet.
Kontaktperson: Ylva Medin, ylva.medin@keks.se, 0739-883522

SUV-nätverket för samordnare, utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare.

SUV-nätverket finns till för alla inom KEKS-nätverket som har i uppdrag att jobba med verksamhetsutveckling och/eller samordning. SUV står för Samordnare, Utvecklingsledare och Verksamhetsutvecklare. Under det senaste året har vi, med utgångspunkt i KEKS arbetscykel, jobbat med att ta fram en tipsbank där vi ska samla material och metoder som kan underlätta vårt arbete.
Kontaktperson: Ylva Medin, ylva.medin@keks.se, 0739-883522

Nätverk för Projektkontor

Nätverket är till för att stötta personal som driver projektkontor i olika kommuner runt om i KEKS. Det finns ett nätverk i Göteborgsområdet och ett nätverk i Stockholmsområdet. En del av dessa har gått projektkontorsutbildningen 2014-2015, andra inte. Nätverket är också till för de som vill starta nya projektkontor och behöver stöd i det arbetet. Vill du läsa mer om projektkontor klicka här.

Kontaktperson: Mariló Venegas, marilo.venegas@keks.se

Ungdomsledarnätverket

Ett nätverk för oss som arbetar med ungdomsledarutbildning, äldre leder yngre, unga ledare eller annan typ av metod/idé kring att ge unga besökare utbildning och ansvar för att leda andra unga. Nätverket är tänkt att fungera som inspiration i arbetet med unga ledare och som ett sätt att hitta gemensamma begrepp. Vi hoppas också att vi kan ta praktisk hjälp av varandra i arbetet med unga ledare. Kanske kan vi till exempel göra utbyten med ungdomsgrupper och/eller utbildningar och aktiviteter tillsammans. Nätverket hade sin första träff i maj 2022.

Kontaktperson: Ylva Medin, ylva.medin@keks.se, 0739-883522

Vilande temanätverk:

Funkisnätverket

För alla som jobbar i verksamheter som riktar sig till unga med funktionsvariationer. Nätverket har digitala träffar första torsdagen i varje månad.
Kontaktperson: Ylva Medin, ylva.medin@keks.se, 0739-883522

Gamingnätverket

Nätverket är till för oss som är intresserade av eller redan bedriver verksamhet som kretsar kring digitala spel. På våra träffar kan vi prata om gaming, dess olika sidor och användningsområden. Hur får vi en positiv, inkluderande verksamhet där alla i målgruppen känner sig välkomna? Vad krävs för att starta upp en gamingverksamhet, till exempel kompetensutveckling, utrustning, målsättningar och uppföljning av verksamheten. Under första träffen undersöker vi dagsläget och fördjupar oss mer i nätverkets syfte.
Kontaktperson: Ylva Medin, ylva.medin@keks.se, 0739-883522