Temanätverk för medlemmar inom KEKS

Vill du vara med i något av nätverken – hör av dig till respektive kontaktperson!

 

Nätverk för Projektkontor

Nätverket är till för att stötta personal som driver projektkontor i olika kommuner runt om i KEKS. Det finns ett nätverk i Göteborgsområdet och ett nätverk i Stockholmsområdet. En del av dessa har gått projektkontorsutbildningen 2014-2015, andra inte. Nätverket är också till för de som vill starta nya projektkontor och behöver stöd i det arbetet. Vill du läsa mer om projektkontor klicka här.

Kontaktperson: sara.lesch@keks.se

 

Nätverk för E-sport

På initiativ från ungdomsarbetare i Halmstad har en första träff gensomförts med syfte att utbyta erfarenheter kring e-sportsverksamhet. Syftet är bland annat att skapa samverkansmöjligheter bland personal och ungdomar som ingår i arrangörsgrupper samt synliggöra e-sportens möjligheter och användningsområden och att tillgängliggöra studiebesök.

Kontaktperson: Etel Vencel, etel.vencel@halmstad.se

 

Nätverket för Mänskliga rättigheter

Nätverket för mänskliga rättigheter har som syfte att aktivt stödja arbetet med jämställdhet och mänskliga rättigheter i våra verksamheter och stödja personal att jobba med jämställdhet på mötesplatser och fritidsgårdar. Nätverket nystartades under hösten 2014. Anteckningar från senaste träffen här. Under våren 2016 startades även ett MR-nätverk i Stockholmsområdet.

Ladda ned MR-nätverkets handlingsplan för ökad jämlikhet och förbättrat arbete för mänskliga rättigheter i öppen ungdomsverksamhet här. För att komma till MR-nätverkets Metod- och verktygsbank klicka här .

Kontaktperson MR-nätverk Göteborg: Ida Ferger, ida.ferger@ockero.se, 031-97 88 59 
Kontaktperson MR-nätverk Stockholm: Sara Lesch, sara.lesch@keks.se, 0735-589688

Diskussioner om nätverkets mål och syfte i Sollentuna i maj 2016.

Diskussioner om MR-nätverket Stockholms mål och syfte i Sollentuna maj 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Nätverk för internationellt arbete

Detta nätverk startades efter ICY-konferensen i november 2015 som en konsekvens av att flera medlemmar ville komma igång med det internationella arbetet. Läs anteckningar här. Nästa träff sker till våren 2017.

Kontaktperson Sara Lesch, sara.lesch@keks.se, 0735-589688

 

Musiknätverk

Musiknätverket är ett samverkansprojekt föra att öka ungdomars delaktighet och inflytande i den kreativa ungdomsverksamheten, samt för personal att utbyta praktiska erfarenheter och samarbeta kring olika arrangemang. Läs mer om nätverket här.

Kontaktperson Jörgen Hjärpe, jorgen.hjerpe@molndal.se, 0707-69 03 53

 

Ungdomar och ledare i en samarbetsövning under sommarlägret 2016.

Ungdomar och ledare i en samarbetsövning under musiklägret.

Under höstlovet 2016 genomförde musiknätverket ett gemensamt musikläger på Kålltorps fritidsgård i Göteborg, där 5 stadsdelar deltog med 2-3 ungdomar var. Målgrupp var 12-20 år. Ungdomarna som alla var nybörjare fick möjlighet att prova på Logic Pro. En idé för musiknätverket är att i nästa steg använda sig av de ungdomar som gått kursen för att instruera andra nybörjare.

Läs hela utvärderingen här.

 

Mellanstadienätverk

Mellanstadienätverket hade sitt första möte i april 2013 utifrån ett upplevt behov hos personal som jobbar med denna målgrupp att träffas och utbyta erfarenheter. Nätverket har också funderat kring hur man skulle kunna följa upp denna verksamhet, då de verktyg som finns inom KEKS idag främst riktar sig mot en äldre målgrupp. Nätverket har under några träffar diskuterat framgångsfaktorer och svårigheter och har jobbat fram ett förslag till en enkät att testa under hösten. Träffarna har varit på fritidsklubbar i olika kommuner/stadsdelar för att också få se varandras verksamheter.

Kontaktperson Jenny Andersson, jenny.andersson@keks.se, 0768-925666

 

Nätverk för Loggboken

Detta nätverk har som syfte att identifiera utvecklingsmöjligheter i systemet Loggboken samt att titta på användningen av loggboken och hur man kan använda Loggboken som en hjälp i reflektionen kring sina verksamheter och i det praktiska utvecklingsarbetet.

Kontaktperson Jenny Andersson, jenny.andersson@keks.se, 0768-925666

 

Mobila fritidsledare

En första träff för detta nätverk planerades 31/3 2015, utifrån ett uttalat behov från verksamheter som på olika sätt arbetar ute på fältet och inte är knutna till någon fast mötesplats. För anteckningar från senaste möte klicka här.  Gå gärna med i Facebookgruppen för Mobilt ungdomsarbete.

Kontaktperson Jenny Andersson, jenny.andersson@keks.se, 0768-925666

Mobila fritidsledare i Varberg.

Mobil fritidsledare i verksamheten Muve Varberg.

 

 

 

 

 

 

 

Motorungdom i väst

Syfte är att utbyta erfarenheter av att jobba med motorintresserad ungdom, nätverka och samarbeta kring aktiviteter och motorträffar. Nätverket är startat på initiativ av fritidsledare i Tjörns kommun.

Kontaktperson Åke Jonasson, ake.jonasson@tjorn.se, 0766-341180

UA-38657727-1