TEMANÄTVERK

Vill du vara med i något av nätverken – hör av dig till respektive kontaktperson! Vill du starta ett nytt nätverk kring något visst ämne- hör av dig till info@keks.se

 

Nätverk för Projektkontor

Nätverket är till för att stötta personal som driver projektkontor i olika kommuner runt om i KEKS. Det finns ett nätverk i Göteborgsområdet och ett nätverk i Stockholmsområdet. En del av dessa har gått projektkontorsutbildningen 2014-2015, andra inte. Nätverket är också till för de som vill starta nya projektkontor och behöver stöd i det arbetet. Vill du läsa mer om projektkontor klicka här.

Kontaktperson: sara.lesch@keks.se

 

 

Nätverk för Mänskliga rättigheter

Nätverket för mänskliga rättigheter har som syfte att aktivt stödja arbetet med jämställdhet och mänskliga rättigheter i våra verksamheter och stödja personal att jobba med jämställdhet på mötesplatser och fritidsgårdar.

Ladda ned MR-nätverkets handlingsplan för ökad jämlikhet och förbättrat arbete för mänskliga rättigheter i öppen ungdomsverksamhet här. För att komma till MR-nätverkets Metod- och verktygsbank klicka här .


Kontaktperson MR-nätverk: Sara Lesch, sara.lesch@keks.se, 0735-589688

Diskussioner om nätverkets mål och syfte i Sollentuna i maj 2016.

Diskussioner om MR-nätverket Stockholms mål och syfte i Sollentuna maj 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Musiknätverk

Musiknätverket är ett samverkansprojekt föra att öka ungdomars delaktighet och inflytande i den kreativa ungdomsverksamheten, samt för personal att utbyta praktiska erfarenheter och samarbeta kring olika arrangemang. Läs mer om nätverket här.

Kontaktperson Jörgen Hjärpe, jorgen.hjerpe@molndal.se, 0707-69 03 53

 

Mellanstadienätverk

Mellanstadienätverket hade sitt första möte i april 2013 utifrån ett upplevt behov hos personal som jobbar med denna målgrupp att träffas och utbyta erfarenheter. Nätverket har också funderat kring hur man skulle kunna följa upp denna verksamhet, då de verktyg som finns inom KEKS idag främst riktar sig mot en äldre målgrupp. Nätverket har under några träffar diskuterat framgångsfaktorer och svårigheter och har jobbat fram ett förslag till en enkät att testa under hösten. Träffarna har varit på fritidsklubbar i olika kommuner/stadsdelar för att också få se varandras verksamheter.

Kontaktperson Jonas Levin, jonas.levin@angered.goteborg.se  

 

Nätverk för Loggboken

Detta nätverk har som syfte att identifiera utvecklingsmöjligheter i systemet Loggboken samt att titta på användningen av loggboken och hur man kan använda Loggboken som en hjälp i reflektionen kring sina verksamheter och i det praktiska utvecklingsarbetet.

Kontaktperson Mia Herman, mia.herman@keks.se, 0768-925666

 

Nätverk för Mobila fritidsledare

Nätverket är till för de verksamheter som på olika sätt arbetar ute på fältet och inte är knutna till någon fast mötesplats.

Kontaktperson Sara Lesch, sara.lesch@keks.se, 0735-589688

 

Filmnätverk

Filmnätverket är till för de verksamheter som på olika sätt jobbar med film som verktyg i sin verksamhet.

Kontaktperson Mia Herman, mia.herman@keks.se