Organisatoriskt är KEKS ett nätverk och vi finansieras i huvudsak av medlemsavgifter. Alla viktiga beslut, som till exempel medlemsavgift, budget och verksamhetsplan, tas av den centrala styrgruppen. I den sitter det representanter från KEKS sex olika regionala styrgrupper och deras uppgift är bland annat att:

  • Säkerställa att all relevant information når berörd personal i medlemsförvaltningarna och att dessa aktivt ges möjlighet att diskutera och förmedla sina idéer, behov och önskemål avseende utveckling av verksamheten.

För att garantera att inga goda idéer och önskemål glöms bort, så har vi tagit fram ett formulär där man kan inkomma med idéer och förslag på vad som skall tas upp på styrgruppsträffarna. Vi hoppas att detta ska skapa en högre grad av delaktighet och ett ökat intresse att vilja bidra till den gemensamma utvecklingen av nätverket.

Nedan hittar du dagordningar till alla kommande styrgruppsträffar i höst. Du bör inkomma med dina synpunkter senast en vecka innan mötet äger rum. Klicka här för att komma till formuläret.

Inbjudan styrgrupsträff 200422

Dagordning och inbjudan för Styrgrupp Väst 2 200423 kommer.