Kommande möten

Jenny skickar ut inbjudningar till alla styrgrupper. Kontakta henne vid frågor, jenny.haglund@kek.se. 

Var med och påverka – skicka in din idé

För att garantera att inga goda idéer och önskemål glöms bort, så har vi tagit fram ett formulär där man kan inkomma med idéer och förslag på vad som skall tas upp på styrgruppsträffarna. Vi hoppas att detta ska skapa en högre grad av delaktighet och ett ökat intresse att vilja bidra till den gemensamma utvecklingen av nätverket.

Du bör inkomma med dina synpunkter senast en vecka innan mötet äger rum. Klicka här för att komma till formuläret.

Varför styrgrupper?

Organisatoriskt är KEKS ett nätverk och finansieras i huvudsak av medlemsavgifter. Alla viktiga beslut, som till exempel medlemsavgift, budget och verksamhetsplan, tas av den centrala styrgruppen. I den sitter det representanter från KEKS sex olika regionala styrgrupper och deras uppgift är bland annat att:

  • säkerställa att all relevant information når berörd personal i medlemsförvaltningarna.
  • att all personal aktivt ges möjlighet att diskutera och förmedla sina idéer, behov och önskemål avseende utveckling av verksamheten.