Följande uppgifter är de som statistikförs i Loggboken:

  • Antal timmar öppen verksamhet

  • Antal pojkar/flickor/annat som besöker öppen verksamhet
  • Antal pojkar/flickor/annat som deltar i planerad öppen verksamhet
  • Antal timmar sluten verksamhet (gruppverksamhet)
  • Antal pojkar/flickor/annat som deltar i sluten verksamhet
  • Antal timmar ungdomsproducerad verksamhet
  • Antal pojkar/flickor/annat som producerar verksamhet för sig själva och/eller andra
  • Antal pojkar/flickor/annat som deltar i ungdomsproducerad verksamhet