Träff för det nya Gamingnätverket 20 januari

Var med från start!

Nätverket är till för oss som är intresserade av eller redan bedriver verksamhet som kretsar kring digitala spel. På våra träffar kan vi prata om gaming, dess olika sidor och användningsområden. 

Hur får vi en positiv, inkluderande verksamhet där alla i målgruppen känner sig välkomna? Vad krävs för att starta upp en gamingverksamhet, till exempel kompetensutveckling, utrustning, målsättningar och uppföljning av verksamheten. Under första träffen undersöker vi dagsläget och fördjupar oss mer i nätverkets syfte. 

Dag och tid:

20 januari klockan 13.30-15

Plats:

Digitalt via Zoom, en länk skickas ut till alla som anmält sig några dagar innan mötet.

Anmälan:

Senast den 15 januari via:

sv.surveymonkey.com/r/gaming20jan21

Saknar ni ett nätverk?
Alla temanätverk inom KEKS startas upp av medlemmar som har ett behov av att mötas kring ett specifikt ämne. Om ni önskar att ha träffar med medlemmar från andra kommuner om något så kan ni kontakta kansliet så hjälper vi er att starta upp ett temanätverk.