Från och med idag finns nya funktioner i The Logbook

  • Check-infunktionen får ett nytt utseende och ger möjlighet att öppna check-in för flera verksamheter samtidigt. Sidan visar även hur många som har checkat-in under passet.
  • När ni registrerar ungdomsproducerad tid kommer det upp en textruta där ni kan specificera denna verksamhet. Detta gör att ni kan dra ut en specifik rapport om vilka ungdomsproducerade aktiviteter som har genomförts.
  • Ålderskategorin odefinierad tas bort – detta beror bland annat på att The Logbook numera används av många olika typer av verksamheter med skilda målgrupper. På detta sätt kan vi säkerställa att vår redovisning kring åldersgrupper blir korrekt.
  • Personal i rapportfunktionen – i tabellen finns nu en kolumn med antal personal som arbetat under passet.

Tips!
Om något ser konstigt ut, till exempel att texter eller rutor hamnar på fel plats på skärmen kan du prova att rensa cacheminnet i inställningarna på din webbläsare.