Ny rapport om idrott och jämlikhet för barn och ungdomar

Forskargruppen Ung livstils nya rapport undersöker idrott och jämlikhet för barn och ungdomar. ”Ökar ojämlikheten i föreningsidrotten? – en studie om socioekonomisk bakgrund och barns och ungdomars deltagande i idrottsförening” Jan 2019. Läs den här.
Fler forskningsrapporter från Ung livstil hittar du här; https://www.unglivsstil.org/rapporter/