Könsnormer i bildspråket!

Statens medieråd har tagit fram material avseende könsnormer i bildspråket.

Könsnormer i bildspråket är ett pedagogiskt material som fokuserar på bilder och genus – vad som formar vår uppfattning av, och våra förväntningar på, hur kvinnor och män är och bör vara. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om hur normer kring kön skapas i bild och att träna elever på högstadiet och gymnasiet att kritiskt granska bildtraditioner.

Det här materialet visar hur vi ständigt kommunicerar med bilder och hur vi behöver analysförmåga för att kunna demaskera och förstå bilders budskap. Tränar vi på att läsa bilder blir vi bättre på att analysera, förstå och problematisera det vi ser. Klicka på länken nedan för att läsa mer och se en video om hur man kan använda materialet: https://statensmedierad.se/nohate/jagvilljobbaiklassrummet/konsnormeribildspraket.2634.html