FN:s barnkonvention – från ord till handling

Nu finns skriften FN:s barnkonvention – från ord till handling med KEKS. Den belyser på vilka sätt en modern öppen fritids- och ungdomsverksamheten kan bidra till att barns och ungdomars rättigheter enligt konventionen blir, och upplev som, mer än tomma ord. Här tydliggörs sambandet mellan Barnkonventionen, the European Charter on Local Youth Work och KEKS mål och och sätt att se på verksamheten. Skriften kan användas både som information till politik och samarbetspartners och som underlag för diskussioner bland ungdomar och personal.

En arbetsgrupp med kollegor från Borås, Mark och Halmstad har arbetat med detta projekt sedan hösten 2020. Tack för er insats! 

Ladda ner skriften här.