ArtGora Forum i Riga

KEKS söker en representant som vill delta på #ArtGora Forum i Riga. KEKS är medlem i Anna Lindh Foundation som tillsammans med Världskulturmuséerna och flera andra internationella aktörer är medarrangörer. Deltagandet är kostnadsfritt och inkluderar resa, mat, boende som betalas av arrangörerna. Inbjudan vänder sig personer med erfarenhet av ett projekt eller gjort ett konstverk som syftar till att främja jämställdhetsarbete.

ArtGora Forum syftar till att;

* Byta idéer, åsikter och goda exempel mellan aktivister inom konst och kreativa industrier som arbetar med att främja jämställdhet.
* Debattera konstens roll för att främja jämställdhet i målländerna.
* Generera innovativa idéer och partnerskap för framtida regionalt samarbete.

Är du intresserad av att delta? Godkänt av chef? Maila till info@keks.se senast den 23 januari.