Samverkan

InterCity youth-nätverket

InterCity youth är ett europeiskt nätverk som representerar kommuner som aktivt arbetar med ungdomsarbete. Genom kunskapsdelning, ömsesidigt lärande och policyutveckling, strävar vi efter att förbättra kvaliteten och ungdomsarbetets position i Europa. Antalet medlemmar är ca 400 städer i Europa. KEKS är representerade och förhoppningen är att KEKS-medlemmar ska kunna skapa internationella nätverk och samarbeten.

InterCity Youth nätverket hade sitt första styrgruppsmöte i Göteborg i februari 2015. Konferensen ”Interaction for Action” för KEKS-medlemmar och internationella gäster hölls i Göteborg den 2-3 November 2015 och arrangerades i samarbete med KEKS och InterCity Youth med bidrag från MUCF och Jugend für Europa. Vill du se dokumentation från konferensen, klicka här.

Klicka här för länk till nätverkets hemsida.

Kanuuna-nätverket

Kanuuna är ett nätverk bestående av ungdomsverksamheterna i Finlands 26 största städer. De arbetar med att utveckla och stärka den Finska ungdomsverksamheten via erfarenhetsutbyte, peer-learning, konferenser, kurser, etc.

Klicka här för länk till deras hemsida.

Om du som läst denna sida tycker KEKS verkar vara en kul partner och har idéer eller projekt som du skulle vilja förverkliga tillsammans med oss är du mer än välkommen att ta kontakt. Vi är inte rädda för att pröva nya saker och är öppna för, nästan, allt!

UA-38657727-1