resultatet för 2022 är publicerat!

Genom att analysera eventuella skillnader från föregående år och försöka förstå vad som påverkat resultatet kan ni lära er mer om verksamheten och hur denna skulle kunna utvecklas. Ni som får er första resultatsammanställning kan ändå få indikationer på hur ni ligger till och vilka områden ni behöver fokusera ert utvecklingsarbete på.

Ladda ner Ylvas presentation från 5 december

Vad ser vi på nationell nivå?

En genomgång av trender som vi ser i Sverige baserat på det resultatet från samtliga förvaltningar och verksamheter som deltagit i Mötesplatsenkäten. 

Hitta ert resultat

Här hittar du ert resultat i The Logbook. En genomgång av var du hittar Good Enough-resultat, svar på Mötesplats- och Gruppenkäterna samt hur du kan ladda ner resultatet som Excel-fil.

Analysprocessens sju steg

Dessa sju steg kan leda till en sammanhängande analys, presentation av resultatet samt en relevant handlingsplan för nästa år. 

Guide till resultatet

I vår guide kan du läsa om bakgrunden till de siffror som presenteras i resultatsammanställningen och hur de ska läsas för att inte feltolkas. Vi försöker förklara vad de olika siffrorna står för och hur de ska tolkas. Om du ändå tycker något är oklart så kontakta oss gärna.

Ladda ner guiden här

Hitta ert resultat

Klicka på Enkäter i den vänstra menyn och välj sedan 2022 för att se resultatet för den organisation som du har valt. Om du vill se resultatet för en annan av era verksamheter så väljer du först den organisationen och klickar sedan på Enkäter.