Reflektionshandledning

Reflektionshandledning är en metod för stötta arbetsgrupper i deras utvecklingsarbete och erbjuder stöd i att reflektera och föra ett strukturerat och fokuserat samtal där ni själva kan hitta nya lösningar på de utmaningar ni möter i verksamheten. KEKS har utbildat 16 reflektionshandledare som kan komma ut till olika personalgrupper i KEKS-nätverket.

Reflektionshandledaren kan till exempel komma till en verksamhets personalmöte eller motsvarande och med ”fräscha ögon” hjälpa personalen att själva finna nya lösningar på problem eller nya möjligheter/upplägg/metoder i arbetet. Reflektionsledaren skall alltså erbjuda ”hjälp till självhjälp” i situationer där man kanske blivit ”hemmablind” eller diskussionen av olika anledningar kört fast.

Diskussionen skall föras utifrån en av personalgruppen i förväg formulerad frågeställning som reflektionsledaren kunnat förbereda sig inför. Reflektionshandledning ska ske under i första hand ett tillfälle men med möjlighet till en eventuell uppföljning. Tanken är att erbjuda möjligheten till en nystart som den besökta personalgruppen sedan får arbeta vidare utifrån.

  • Reflektionshandledning bokas via KEKS, inte direkt med handledare.
  • Reflektionshandledning erbjuds i första hand till KEKS-medlemmar i västsverige.
  • Reflektionshandledning är gratis.
  • Den mottagande verksamheten står för eventuella resekostnader.
  • Reflektionshandledningen skall ha ett tydligt verksamhetsfokus och inte hantera rena personalärenden eller personalkonflikter av mer personlig natur.
  • Reflektionshandledningen pågår ca 2-3 timmar inkl paus och sker 1-2 tillfällen.
  • När reflektionshandledning bokas skall man informera om vilken typ av frågeställning som man vill reflektera kring. I samråd med reflektionshandledaren kan man sedan vid behov, på plats, göra en inventering/precisering av vilka frågor man vill fokusera på.
  • När ni kommer med er förfrågan om reflektionshandledning så bokar KEKS lämplig handledare som ni sedan kan diskutera detaljer tillsammans med.

Ladda ned infobladet om Reflektionshandledning här. Ladda ned flyer här.

Kontakt för bokning:

info@keks.se