Pepp inför Mötesplatsenkäten!

Mötesplatsenkäten genomförs veckorna 41-43 varje år. På denna sida hittar du tips inför genomförandet. Längst ner på sidan kan du ladda ner stödmaterial som till exempel personalinstruktioner och olika översättningar av enkäten. Från och den 10 oktober hittar du länken till enkäten via er sida i The Logbook.

Vår egen attityd till Mötesplatsenkäten spelar en stor roll för vilket gensvar vi får från ungdomarna. Hela personalgruppen måste vara insatta och positivt inställda. Det finns såklart många sätt att uppmuntra ungdomarna att svara på enkäten, så sätt fart på kreativiteten! Engagera gärna ungdomar i förarbetet.

För att er verksamhet ska vara med i sammanställningen krävs att ni fått in minst 15 stycken fullständiga enkätsvar. För att ni ska kunna få könsuppdelad statistik krävs att ni har fått in minst 15 fullständiga enkätsvar från tjejer respektive killar.

Starta en kampanj

 1. Titta på ert resultat från förra året.
 2. Välj ut tre frågor eller områden där ni utvecklats och gjort förändringar.
 3. Formulera detta och gör det visuellt för era besökare genom bilder, film, teater, musik eller något annat.

Genom att göra detta visar ni att ni tar enkäten och deras svar på allvar. Alla tre stegen kan ni genomföra tillsammans med ungdomarna om ni vill. 

Första gången?

 1. Läs enkäten
 2. Välj ut och visa exempel på tre frågor från enkäten som ni tror är viktiga för er verksamhet.
 3. Formulera detta och gör det visuellt för era besökare genom bilder, film, teater eller något annat. Berätta att det kan innebära förbättringar för dem om det svarar på enkäten. 

Dessa steg går såklart också att genomföra tillsammans med ungdomarna. 

Morötter!

 • Skapa en tävling för personalen i de olika mötesplatserna. Till exempel, mötesplatsen med störst procentuell ökning av antalet svar vinner ett fint pris, en vandringspokal?
 • Utlottning bland ungdomarna som svarar på enkäten. Alla som svarar på enkäten skriver upp sitt namn på en lista. När enkätperioden är över, eller när ni presenterar ert resultat drar ni en vinnare. 
 • Alla som svarar på enkäten får en dricka, godis eller liknande.

Sprid denna film i era sociala kanaler

Ladda ner filmen här: vimeo.com/keksnatverket/mpl

Också viktigt

 • Tydlighet – Det ska vara lätt att förstå
 • Enkelt – utgå från frågor som är viktiga för er verksamhet
 • Ta hjälp – om ni tycker att detta är svårt, ta hjälp av andra, till exempel era ungdomar. Fråga dem om de vill vara med och utforma er kampanj. Kanske finns det andra funktioner inom er kommun till exempel verksamhetsutvecklare eller kommunikatörer. 
 • Lokalt – utgå från er mötesplats, inte hela kommunen. Det lokala engagerar mer.

Ladda ner

Här kan du ladda ner: