SUV-nätverket 19 sept

Nu är det dags igen för en träff med SUV-nätverket! Välkommen till en träff om upptakten till Mötesplatsenkäten som genomförs vecka 41-43 varje år. Under denna träff kommer vi att fokusera på förberedelser och aktiviteter veckorna innan och under enkätperioden.

Vi kommer att prata om att få med personalgruppen på tåget och om att engagera ungdomarna så att fler vill svara på enkäten. Vi kommer att visa på goda exempel på affischering, tävlingar, utmaningar och kampanjer. Hör av dig om du vill bidra till detta.

Den attityd vi själva har till Mötesplatsenkäten spelar en stor roll för vilket gensvar vi får från ungdomarna. Det är viktigt att hela personalgruppen är insatta och positivt inställda. Det finns såklart många sätt att uppnå detta på och alla som deltar på denna träff kommer att få chansen att dela med sig av egna idéer, uppslag och utmaningar i gruppdiskussioner.

Dag och tid:19 september klockan 13.30-16.00
Plats:Digitalt via Zoom, en länk skickas ut till alla som anmält sig. 
Anmälan:Senast den 15 september via https://sv.surveymonkey.com/r/SUV19sept22 

Välkomna!
//Anders, Moa, Jenny och Ylva

Kontakt:
Ylva Medin
ylva.medin@keks.se
0739-883522


SUV-nätverket finns till för alla inom KEKS-nätverket som har i uppdrag att jobba med verksamhetsutveckling och/eller samordning. SUV står för Samordnare, Utvecklingsledare och Verksamhetsutvecklare. Vi jobbar tillsammans, med utgångspunkt i KEKS arbetscykel, med att ta fram en tipsbank där vi ska samla material och metoder som kan underlätta vårt arbete.