Sprid film om Mötesplatsenkäten!

SUV-nätverket har tagit fram en film som riktar sig till mötesplatsernas besökare och uppmanar dem att svara på mötesplatsenkäten. Tanken är att de mötesplatser som genomför enkäten ska dela den på sina sociala medier och visa den på sin mötesplats. 

Här kan du ladda ner filmen: vimeo.com/user93924203/download/636406009/a4a417b807

 

SUV-nätverket finns till för alla inom KEKS-nätverket som har i uppdrag att jobba med verksamhetsutveckling och/eller samordning. SUV står för Samordnare, Utvecklingsledare och Verksamhetsutvecklare. Under det senaste året har vi, med utgångspunkt i KEKS arbetscykel, jobbat med att ta fram en tipsbank där vi ska samla material och metoder som kan underlätta vårt arbete.