Har ni unga ledare?

Kartläggning av Unga ledare och utbildning för unga ledare

Det nya temanätverket Unga ledare-nätverket försöker skapa en bild av hur arbetet med unga ledare ser ut i hela KEKS-nätverket. Därför ber vi er att svara på några frågor i ämnet. 

Nätverket är tänkt att fungera som inspiration i arbetet med unga ledare och som ett sätt att hitta gemensamma begrepp. Vi hoppas också att vi kan ta praktisk hjälp av varandra i arbetet med unga ledare.

Genom kartläggningen hoppas vi kunna få ett bra underlag för att utforma kommande träffar med temanätverket. 

Vi utgår från två olika definitioner, Unga leder unga och Ungdomsledarutbildning. Nedan kan ni läsa vad de olika definitionerna innebär.

Unga leder unga

En metod där unga leder andra unga. De ansvarar för aktiviteter i verksamheten. Unga som leder unga behöver inte ha gått exempelvis ungdomsledarutbildning.

Ungdomsledarutbildning

En planerad utbildningsserie för unga där målet är att unga lär sig om ledarskap för att leda andra unga. Kan vara återkommande eller vid enstaka tillfällen.

Kartläggning

För att delta i kartläggningen går ni in på denna länk: sv.surveymonkey.com/r/ungalederunga 

Deadline

Formuläret är öppet till och med den 30 september.  

Kartläggningen har utformats av nätverkets planeringsgrupp med representanter från Karlstad, Kungsbacka och Borås tillsammans med KEKS kansli.