Erfarenhetsutbyte #7

Att planera lov- och sommaraktiviteter

Varje år har vi ett antal lov och sommaren är ju bara några månader bort. Denna gång får vi tillfälle att diskutera och utbyta erfarenheter kring våra metoder och sätt att planera aktiviteter och verksamhet på lov och sommaren.

När: 9 mars 13.30-15.30
Anmälan: Skicka e-post till ylva.medin@keks.se senast den 7 mars.