Dags för nyckeltal

Nu är det snart dags att fylla i årets nyckeltal!

Nyckeltalen ska fyllas i dels på verksamhetsnivå, dels på förvaltningsnivå. Blanketten är densamma som förra året. Oftast är det enhetschef eller samordnare som rapporterar nyckeltalen för hela kommunen. 

Informationsträff

För den som fyller i för första gången, vill friska upp minnet eller har frågor så ordnar vi en Zoom-träff onsdagen den 19 oktober kl. 13.30. De som vill delta på träffen bör ha varit inne i The Logbook och börjat fylla i nyckeltalen så att ni har en bild av vilka svårigheter som kan uppstå. Anmälan via denna länk: https://sv.surveymonkey.com/r/nyckeltal22. Ni som anmält er kommer att få en länk utskickad innan träffen.

Ladda ner

Så fyller du i nyckeltalen hjälper dig att hitta blanketten/-erna och förstå hur du ska fylla i dem. 

Deadline

Nyckeltalsblanketten skall vara fullständigt ifylld senast fredagen den 4 november.