Här kan du läsa mer om vad som är på gång!

På gång i sektorn 

På gång i KEKS

Kalendarium (öppnas i nytt fönster)

 

På gång i sektorn 

Tips på material till killgrupper

”Allt vi inte pratar om” är en satsning som är tänkt att inspirera killar och män att börja prata om sådant som män annars inte pratar om. Initiativet kommer bland annat från Ida Östensson, grundare av Make Equal, som allt sedan debatten om övergrepp på festivaler har uppmanat killar och män att prata med varandra om närhet, normer, grupptryck, sex och kärlek. Läs mer här.

Rekommendationer för ungdomsarbete

Ett stort steg för ungdomsarbetet i Europa! Council of Europe har för första gången antagit en rekommendation om ungdomsarbete!

Vi är stolta över att kunna säga att ICY nätverket-där KEKS är med- har varit en del av processen som förde denna rekommendation framåt.

Läs mer här.

 

 

 

Handbok för implementering av kvalitetsutveckling inom ungdomsområdet

Improving youth work! Your guide to quality development (2017) är en handbok som riktar sig till alla intressenter som är involverade i ungdomsarbete, från ungdomar till personer som arbetar i offentlig förvaltning och politiker.

Den ger läsaren en omfattande och lättillgänglig steg-för-steg guide för hur man ska engagera sig i kvalitetsutveckling i ungdomsarbete. Boken är skriven av KEKS, DSP group och ‘s-Hertogenbosch.

Ladda ned handboken här.

 

 

 

Hur kan ungdomsarbete bidra till minskningen av utanförskap och radikalisering?

EU-kommissionens expert grupp har tagit fram en rapport som fokuserar på hur ungdomsarbete samt icke-formellt och informellt lärande kan främja aktivt medborgarskap och deltagande av unga människor, och därmed förhindra potentiell marginalisering och radikalisering. I rapporten finns en praktisk verktygslåda för ungdomsledare och ungdomsorganisationer och rekommendationer till beslutsfattare. Ladda ned här.

 

 

Handledning för arbetet med nyanlända

LSU-Sveriges ungdomsorganisationer har tagit fram en handledning för arbetet med nyanlända och asylsökande. Ladda ned den här.

Användbart material från Amnesty om flyktingskap och migration

Behöver du material om flyktingskap och migration, för att kunna skapa samtal med ungdomar på mötesplatsen/fritidsgården? Ladda ned affischer som man enkelt kan sätta upp och diskutera kring! Läs mer här.

Metodmaterial från Make Equal om jämställdhet och samtycke

Jämställdhet utgör en viktig del av fritidsgårdars uppdrag. Diskussionerna har dock nästan alltid fokuserat på kvinnor och tjejer. Det kan därför vara svårt för killar och unga män att se sin egen roll jämställdhetsarbetet. Det börjar med mig är en unik chans att ge killar en starkare röst i frågor som rör jämställdhet och mansrollen. Läs mer här.

Nohate – för dig som vill förebygga näthat bland unganohatespeechmovement-457x420

För att ge vuxna som arbetar med barn och unga verktyg att öka ungas motståndskraft mot antidemokratisk mobilisering har Statens medieråd inom ramen för No Hate Speech Movement tagit fram ett metodmaterial och fördjupning, i form av bilder, text och poddar. Läs mer om Nohate här

Handbok om Äventyrspedagogik

Detta är en handbok om hur du använder Outdoor Adventure Education (OAE) i ungdomsarbete, inklusive introduktion till begreppet Outdoor Adventure Education. ”OAE Tool Kit” skapades som en del av en Erasmus+ utbildning ”Love every challange” som arrangerades av Outward Bound Croatia i oktober 2016 i Kroatien, där 24 ungdomsledare från Portugal, Lettland, Nederländerna, Spanien, Finland, Polen, Rumänien och Kroatien deltog. Ladda ned handboken här.

MUCF lyfter fram mötesplatser där unga nyanlända möter unga uppvuxna i Sverige

Åtta exempel på organisationer som skapat mötesplatser mellan unga nyanlända och unga som är uppvuxna i Sverige. Läs och inspireras av ungas berättelser och ta del av organisationernas tips på hur du kan göra om du själv vill skapa en mötesplats. För att beställa eller ladda ner broschyrer, läs mer här.

Flickaplattformen 

Keks är som nätverk medlemmar i Flickaplattformen som är ett projekt av Hungerprojektet och Make Equal (fd Crossing Boarders) för alla som verkar för flickors rättigheter. Deras senaste projekt är Tjejkunnig. Vi vill tillsammans med Flickaplattformen uppmärksamma hur ideal, krav och förväntningar påverkar tjejer och deras mående. Som ung tjej är det idag svårt att komma ifrån alla föreställningar på hur en förväntas vara och pressen är ibland så tryckande att tjejers självkänsla får ta smällen. Den 11 oktober firades den av FN instiftade Flickadagen på olika ställen i landet. Läs mer på flickaplattformen.se

Kartläggning av öppen fritidsverksamhet

I den här rapporten (okt 2016) har MUCF kartlagt en del av ungas fritid, nämligen den öppna fritidsverksamheten. Till exempel beskrivs situationen för unga generellt, men också specifikt för vissa grupper av unga som till exempel unga nyanlända och unga med funktionsvariation. Ladda ned rapporten här.

EU-rapport om kvalitet i ungdomsarbete

Våren 2013 beslutade EU: s ministerråd att det skulle tillsättas en europeisk expertgrupp som, med stöd av EU-kommissionen, skulle undersöka kvalitetssystem i ungdomsarbete och se hur gemensamma ramverk eller indikatorer skulle kunna utvecklas. Jonas Agdur, ordförande i KEKS, har fungerat som svensk representant och ordförande i gruppen som nu har lagt fram sin rapport. Rapporten innehåller både en definition av ungdomsarbete, vilka principer som skall styra arbetet och en beskrivning av vad som utgör kvalitet i arbetet. Den beskriver också hur man bör arbeta med kvalitetsutveckling och ger en mängd exempel på metoder och verktyg man kan använda i detta arbete. Bland dessa exempel finns bland annat KEKS loggbok och våra olika enkäter! Ladda ner rapporten här. Vill ni ordna en presentation eller ett seminarium kring rapporten kontakta oss gärna.

MUCF: s insynsråd

Regeringen har utsett Jonas Agdur, ordförande i KEKS, till ledamot i MUCF:s insynsråd. Insynsrådets uppgift är ”att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Det tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.” Insynsrådet består av tio ledamöter utsedda på tre år och arbetet i rådet leds av generaldirektören.

 

På gång i KEKS

Kolla in kalendariet för att se vad som händer i KEKS under våren 2017. Prenumerera på vårt nyhetsbrev här!

KEKS-medlemmar samverkar i ett projekt för att öppna upp HBTQ-mötesplatser för unga

”Här är alla välkomna!” är en av parollerna för många fritidsgårdar/mötesplatser. Men hur ser det ut i verkligheten? Når man alla ungdomar, känner sig alla välkomna? Svaret på den frågan är tyvärr nej. Den öppna ungdomsverksamheten når i dagsläget långt ifrån alla ungdomar. En grupp som definitivt saknas är de ungdomar som definierar sig som homosexuella, bisexuella eller som transpersoner och queer. För att aktivt ta sig an problemet driver nu sju kommuner och stadsdelar i Göteborgsregionen ett projekt med syfte att öppna upp separatistiska HBTQ-mötesplatser med hjälp av intresserade ungdomar. För mer info, jonas.agdur@keks.se Den 24-25 november arrangeras ett läger för ungdomar som vill vara med och starta upp och driva mötesplatser för hbtq+ ungdomar i och runt Göteborg. Lägret kommer innehålla ledarskapsutbildning, skapa mål och syfte med verksamheterna och hur det ska fungera praktiskt. Se eventet på Facebook här. Anmälan till: kekshbtq@gmail.com

KEKS ansöker om Erasmus+ projekt för att skicka ungdomsarbetare utomlands

KEKS har skickat en stor ansökan om ett tvåårigt projekt till Erasmus+ den 4 oktober 2017, för att kunna skicka ungdomsarbetare på jobbskuggning och studiebesök utomlands inom InterCity Youth nätverket. Ansökan innehåller också två ungdomsutbyten samt mottagande av EVS-volontärer inom KEKS. Svar på ansökan väntas runt jul 2017. Läs mer här

Reflektionshandledare som hjälp i arbetet!

KEKS utbildade under hösten 2016, 16 reflektionshandledare! Reflektionshandledarna utbildades av Tone Försund, beteendevetare och dramapedagog från Göteborgs universitet. Reflektionshandledarna kommer ut till er och med ”fräscha ögon” hjälper de personalen att själva finna nya lösningar på problem eller nya möjligheter/upplägg/metoder i arbetet. Reflektionshandledning är en metod för att stötta arbetsgrupper i deras utvecklingsarbete som har blivit mycket uppskattad. Reflektionshandledning är gratis för medlemmar inom KEKS. Läs mer här.

Ungdomar sökte Erasmus+ projekt

I september 2015 tog KEKS emot ett uppskattat studiebesök av 30 ungdomar och 5 vuxna från Bulgarien. Ett svarsbesök genomfördes hösten 2016 med deltagande av 4 ungdomar + 1 personal från 7 olika medlemsförvaltningar. Besöket finansierades av ett EEA-bidrag från Norge via staden Stara Zagora. Ungdomarna i den svenska gruppen har dock sökt och fått pengar från Folke Bernadottes minnesfond för att delvis täcka reskostnaden. Ungdomarna kommer från Falkenberg, Mark, Östra Göteborg, Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, Kungälv och Stenungsund. Ungdomarna skrev gemensamt utvärdering efter resan och KEKS Gruppenkät samt kommer också att få intyget ELD som ett intyg på icke-formellt lärande i projektet. 

Gruppen planerade senare ett nytt projekt tillsammans och ansökte om att göra ett Erasmus+ projekt till Georgien sommaren 2017. Ansökan beviljades och ett 20-tal ungdomar och ledare åkte till Georgien under höstlovet 2017. Läs mer här.

Ett spel, en kortlek och ett sätt att starta spännande diskussioner!

Grunna är framtaget med en normkritisk blick. Ingen som spelar Grunna ska känna sig exkluderad eller ifrågasatt av frågornas formulering. Ingen fråga kräver att man berättar om sitt privatliv. Frågornas innehåll är framtaget av unga och fritidsledare och går ut på  att säga sin åsikt och att respektera andras. Grunna är ett samarbete mellan skolor och öppen fritid i Karlstad kommun. Läs mer här.

Vill du synas här?

Skicka ett mail till info@keks.se

 

UA-38657727-1