Här kan du läsa mer om vad som är på gång!

På gång i sektorn 

På gång i KEKS

Kalendarium (öppnas i nytt fönster)

 

På gång i sektorn 

 Urgent call for a Volunteer in Finland

EVS in Lahti FINLAND 2018

 

Tips på material till killgrupper

”Allt vi inte pratar om” är en satsning som är tänkt att inspirera killar och män att börja prata om sådant som män annars inte pratar om. Initiativet kommer bland annat från Ida Östensson, grundare av Make Equal, som allt sedan debatten om övergrepp på festivaler har uppmanat killar och män att prata med varandra om närhet, normer, grupptryck, sex och kärlek. Läs mer här.

Rekommendationer för ungdomsarbete

Ett stort steg för ungdomsarbetet i Europa! Council of Europe har för första gången antagit en rekommendation om ungdomsarbete!

Vi är stolta över att kunna säga att ICY nätverket-där KEKS är med- har varit en del av processen som förde denna rekommendation framåt.

Läs mer här.

 

 

Handbok för implementering av kvalitetsutveckling inom ungdomsområdet

Improving youth work! Your guide to quality development (2017) är en handbok som riktar sig till alla intressenter som är involverade i ungdomsarbete, från ungdomar till personer som arbetar i offentlig förvaltning och politiker.

Den ger läsaren en omfattande och lättillgänglig steg-för-steg guide för hur man ska engagera sig i kvalitetsutveckling i ungdomsarbete. Boken är skriven av KEKS, DSP group och ‘s-Hertogenbosch.

Ladda ned handboken här.

 

 Handbok om Äventyrspedagogik

Detta är en handbok om hur du använder Outdoor Adventure Education (OAE) i ungdomsarbete, inklusive introduktion till begreppet Outdoor Adventure Education. ”OAE Tool Kit” skapades som en del av en Erasmus+ utbildning ”Love every challange” som arrangerades av Outward Bound Croatia i oktober 2016 i Kroatien, där 24 ungdomsledare från Portugal, Lettland, Nederländerna, Spanien, Finland, Polen, Rumänien och Kroatien deltog. Ladda ned handboken här.

Kartläggning av öppen fritidsverksamhet

I den här rapporten (okt 2016) har MUCF kartlagt en del av ungas fritid, nämligen den öppna fritidsverksamheten. Till exempel beskrivs situationen för unga generellt, men också specifikt för vissa grupper av unga som till exempel unga nyanlända och unga med funktionsvariation. Ladda ned rapporten här.

EU-rapport om kvalitet i ungdomsarbete

Våren 2013 beslutade EU: s ministerråd att det skulle tillsättas en europeisk expertgrupp som, med stöd av EU-kommissionen, skulle undersöka kvalitetssystem i ungdomsarbete och se hur gemensamma ramverk eller indikatorer skulle kunna utvecklas. Jonas Agdur, ordförande i KEKS, har fungerat som svensk representant och ordförande i gruppen som nu har lagt fram sin rapport. Rapporten innehåller både en definition av ungdomsarbete, vilka principer som skall styra arbetet och en beskrivning av vad som utgör kvalitet i arbetet. Den beskriver också hur man bör arbeta med kvalitetsutveckling och ger en mängd exempel på metoder och verktyg man kan använda i detta arbete. Bland dessa exempel finns bland annat KEKS loggbok och våra olika enkäter! Ladda ner rapporten här. Vill ni ordna en presentation eller ett seminarium kring rapporten kontakta oss gärna.

MUCF: s insynsråd

Regeringen har utsett Jonas Agdur, ordförande i KEKS, till ledamot i MUCF:s insynsråd. Insynsrådets uppgift är ”att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Det tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.” Insynsrådet består av tio ledamöter utsedda på tre år och arbetet i rådet leds av generaldirektören.

 

På gång i KEKS

Kolla in kalendariet för att se vad som händer i KEKS under 2018. Prenumerera på vårt nyhetsbrev här!

Reflektionshandledare som hjälp i arbetet!

KEKS utbildade under hösten 2016, 16 reflektionshandledare! Reflektionshandledarna utbildades av Tone Försund, beteendevetare och dramapedagog från Göteborgs universitet. Reflektionshandledarna kommer ut till er och med ”fräscha ögon” hjälper de personalen att själva finna nya lösningar på problem eller nya möjligheter/upplägg/metoder i arbetet. Reflektionshandledning är en metod för att stötta arbetsgrupper i deras utvecklingsarbete som har blivit mycket uppskattad. Reflektionshandledning är gratis för medlemmar inom KEKS. Läs mer här.

Ungdomar sökte Erasmus+ projekt

I september 2015 tog KEKS emot ett uppskattat studiebesök av 30 ungdomar och 5 vuxna från Bulgarien. Ett svarsbesök genomfördes hösten 2016 med deltagande av 4 ungdomar + 1 personal från 7 olika medlemsförvaltningar. Besöket finansierades av ett EEA-bidrag från Norge via staden Stara Zagora. Ungdomarna i den svenska gruppen har dock sökt och fått pengar från Folke Bernadottes minnesfond för att delvis täcka reskostnaden. Ungdomarna kommer från Falkenberg, Mark, Östra Göteborg, Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, Kungälv och Stenungsund. Ungdomarna skrev gemensamt utvärdering efter resan och KEKS Gruppenkät samt kommer också att få intyget ELD som ett intyg på icke-formellt lärande i projektet. 

Gruppen planerade senare ett nytt projekt tillsammans och ansökte om att göra ett Erasmus+ projekt till Georgien sommaren 2017. Ansökan beviljades och ett 20-tal ungdomar och ledare åkte till Georgien under höstlovet 2017. Läs mer här.

Ett spel, en kortlek och ett sätt att starta spännande diskussioner!

Grunna är framtaget med en normkritisk blick. Ingen som spelar Grunna ska känna sig exkluderad eller ifrågasatt av frågornas formulering. Ingen fråga kräver att man berättar om sitt privatliv. Frågornas innehåll är framtaget av unga och fritidsledare och går ut på  att säga sin åsikt och att respektera andras. Grunna är ett samarbete mellan skolor och öppen fritid i Karlstad kommun. Läs mer här.

Vill du synas här?

Skicka ett mail till info@keks.se

 

UA-38657727-1