Här kan du läsa mer om vad som är på gång!

På gång i sektorn 

På gång i KEKS

Kalendarium (öppnas i nytt fönster)

 

På gång i sektorn 

Konferens i Malmö med tema ”Working with new-comers and the theme of migration”
Tillsammans med medlemmar från svenska, danska och finska Anna Lindh-nätverket.

Program
25 August 09.30 – 16.00 ( STPLN (Stapelbäddsgatan 3)
– Mingling and networking workshop with Karin Bruce (LärOlika)
– Intercultural dialogue and diversity management workshop with Patrick Gruczkun (Samarbetsbolaget)
– Working with new comers workshop (to be defined)

26 August 10.00 – 13.00 (Enskifteshagen Park (in the framework of Opportunity Space Festival)
Intercultural Dialogue Medina: presentation of good practices and partners’ search workshops during Opportunity Space Festival.
This year, we are collaborating with the Opportunity Space Festival that will take place in Malmö from 22 August to 2 September. Members who wish to contribute to the festival programme, please write directly to Aida Al Akrawi (aida.alakrawi@manniskohjalp.se) and Jerome Chou (jchou@vanalen.org). Click here for the Initial programme in Swedish. The detailed programme of our meeting will be shared beginning of August after we finalise the selection process.

Practical information:
Both travel and accommodation for participants from outside Malmö will be covered by the Museum through the network support scheme and annual support from the Swedish foreign department. No registration fee is required.

Deadline for registration: Friday 14 July. OBS! Intresserade KEKS-medlemmar ombeds kontakta sara.lesch@keks.se för att få länk för registrering, först till kvarn. KEKS är medlem i Anna Lind-nätverket, läs mer om ALF här.

Rekommendationer för ungdomsarbete

Ett stort steg för ungdomsarbetet i Europa! Council of Europe har för första gången antagit en rekommendation om ungdomsarbete! Vi är stolta över att kunna säga att ICY nätverket-där KEKS är med- har varit en del av processen som förde denna rekommendation framåt. Läs mer här.

Handbok för implementering av kvalitetsutveckling inom ungdomsområdet

Improving youth work! Your guide to quality development (2017) är en handbok som riktar sig till alla intressenter som är involverade i ungdomsarbete, från ungdomar till personer som arbetar i offentlig förvaltning och politiker. Det ger läsaren en omfattande och lättillgänglig steg-för-steg guide för hur man ska engagera sig i kvalitetsutveckling i ungdomsarbete. Boken är skriven av KEKS, DSP group och ‘s-Hertogenbosch. Ladda ned handboken här.

MUCF konferens #EUNEETS, Göteborgs stadsmuseum, 15 juni 2017

MUCF bjuder in till en heldagskonferens på Göteborgs stadsmuseum för att titta närmare på hur vi kan utveckla alternativa lärandemiljöer för att stärka unga som står långt från skola, arbetsliv och deltagande. Ta del av erfarenheter från olika europeiska länder, möt projekt från olika svenska verksamheter och lär dig mer om framgångsfaktorer, effekter och hur validering av icke formellt lärande kan se ut. Ladda ned inbjudan här.

Nytt metodmaterial från Make Equal om jämställdhet och samtycke

Jämställdhet utgör en viktig del av fritidsgårdars uppdrag. Diskussionerna har dock nästan alltid fokuserat på kvinnor och tjejer. Det kan därför vara svårt för killar och unga män att se sin egen roll jämställdhetsarbetet. Det börjar med mig är en unik chans att ge killar en starkare röst i frågor som rör jämställdhet och mansrollen. Läs mer här.

Frame fredag – Arbeta med unga &  film

Frame fredag är en kostnadsfri kompetensutvecklingsdag som visar på kraften – och ger verktygen – till att arbeta med film och unga. Se, prata, reflektera samt skapa film med barn och unga som målgrupp- en heldag om film för barn & unga sker den 5 maj på biograf Capitol i Göteborg kl 9–17. Du kan också välja att delta under delar av dagen. De stora film distributörerna Triart, Folkets Bio och Filmcentrum kommer och visar de senaste filmerna för unga. Eftermiddagen handlar om eget skapande och man får dessutom en handbok med sig hem. Dagen avslutas klockan 15 med en filmvisning av Min pappa Toni Erdmann.
http://www.kulturivast.se/film/framefredag-2017

 

 

 

 

 

 

 

Hur kan ungdomsarbete bidra till minskningen av utanförskap och radikalisering?

EU-kommissionens expert grupp har tagit fram en rapport som fokuserar på hur ungdomsarbete samt icke-formellt och informellt lärande kan främja aktivt medborgarskap och deltagande av unga människor, och därmed förhindra potentiell marginalisering och radikalisering. I rapporten finns en praktisk verktygslåda för ungdomsledare och ungdomsorganisationer och rekommendationer till beslutsfattare. Ladda ned här.

Handledning för arbetet med nyanlända

LSU-Sveriges ungdomsorganisationer har tagit fram en handledning för arbetet med nyanlända och asylsökande. Ladda ned den här.

Make equal stories

Projektet Make Equal Stories handlar om att samla in berättelser om olika typer av diskriminering och utanförskap, med fokus på unga 13-25 år. De insamlade berättelserna till exempel från skolan, fritidsgården eller föreningen, kommer finnas tillgängliga för alla från och med sommaren 2017. Underlagen som laddas ner ska sedan kunna användas i antidiskriminerings- och inkluderingsarbete som rör unga. Make Equal behöver alla möjliga typer av berättelser för att ge individer och verksamheter insikt så att de kan förändra sitt beteende. Sprid informationen till unga; stories.makeequal.se! #MakeEqual #MakeEqualStories

Användbart material från Amnesty om flyktingskap och migration

Behöver du material om flyktingskap och migration, för att kunna skapa samtal med ungdomar på mötesplatsen/fritidsgården? Ladda ned affischer som man enkelt kan sätta upp och diskutera kring! Läs mer här.

 

 

 

 

 

 

 

Möjlighet att söka nya pengar för sommarlovsaktiviteter

2016 fördelade MUCF cirka 199 miljoner kronor till landets kommuner för kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år. Varje kommun får rekvirera bidrag upp till det belopp som räknats fram i en så kallad fördelningsnyckel. From den 16 januari kan bidrag sökas för kommande sommarlovsaktiviteter! Läs mer här.


Nohate – för dig som vill förebygga näthat bland unganohatespeechmovement-457x420

För att ge vuxna som arbetar med barn och unga verktyg att öka ungas motståndskraft mot antidemokratisk mobilisering har Statens medieråd inom ramen för No Hate Speech Movement tagit fram ett metodmaterial och fördjupning, i form av bilder, text och poddar. Läs mer om Nohate här

Handbok om Äventyrspedagogik

Detta är en handbok om hur du använder Outdoor Adventure Education (OAE) i ungdomsarbete, inklusive introduktion till begreppet Outdoor Adventure Education. ”OAE Tool Kit” skapades som en del av en Erasmus+ utbildning ”Love every challange” som arrangerades av Outward Bound Croatia i oktober 2016 i Kroatien, där 24 ungdomsledare från Portugal, Lettland, Nederländerna, Spanien, Finland, Polen, Rumänien och Kroatien deltog. Ladda ned handboken här.

MUCF lyfter fram mötesplatser där unga nyanlända möter unga uppvuxna i Sverige

Åtta exempel på organisationer som skapat mötesplatser mellan unga nyanlända och unga som är uppvuxna i Sverige. Läs och inspireras av ungas berättelser och ta del av organisationernas tips på hur du kan göra om du själv vill skapa en mötesplats. För att beställa eller ladda ner broschyrer, läs mer här.

Flickaplattformen 

Keks är som nätverk medlemmar i Flickaplattformen som är ett projekt av Hungerprojektet och Make Equal (fd Crossing Boarders) för alla som verkar för flickors rättigheter. Deras senaste projekt är Tjejkunnig. Vi vill tillsammans med Flickaplattformen uppmärksamma hur ideal, krav och förväntningar påverkar tjejer och deras mående. Som ung tjej är det idag svårt att komma ifrån alla föreställningar på hur en förväntas vara och pressen är ibland så tryckande att tjejers självkänsla får ta smällen. Den 11 oktober firades den av FN instiftade Flickadagen på olika ställen i landet. Läs mer på flickaplattformen.se

Kartläggning av öppen fritidsverksamhet

I den här rapporten (okt 2016) har MUCF kartlagt en del av ungas fritid, nämligen den öppna fritidsverksamheten. Till exempel beskrivs situationen för unga generellt, men också specifikt för vissa grupper av unga som till exempel unga nyanlända och unga med funktionsvariation. Ladda ned rapporten här.

EU-rapport om kvalitet i ungdomsarbete

Våren 2013 beslutade EU: s ministerråd att det skulle tillsättas en europeisk expertgrupp som, med stöd av EU-kommissionen, skulle undersöka kvalitetssystem i ungdomsarbete och se hur gemensamma ramverk eller indikatorer skulle kunna utvecklas. Jonas Agdur, ordförande i KEKS, har fungerat som svensk representant och ordförande i gruppen som nu har lagt fram sin rapport.

Rapporten innehåller både en definition av ungdomsarbete, vilka principer som skall styra arbetet och en beskrivning av vad som utgör kvalitet i arbetet. Den beskriver också hur man bör arbeta med kvalitetsutveckling och ger en mängd exempel på metoder och verktyg man kan använda i detta arbete. Bland dessa exempel finns bland annat KEKS loggbok och våra olika enkäter!

Ladda ner rapporten här. Vill ni ordna en presentation eller ett seminarium kring rapporten kontakta oss gärna.

MUCF: s insynsråd

Regeringen har utsett Jonas Agdur, ordförande i KEKS, till ledamot i MUCF:s insynsråd. Insynsrådets uppgift är ”att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Det tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.” Insynsrådet består av tio ledamöter utsedda på tre år och arbetet i rådet leds av generaldirektören.

 

 

På gång i KEKS

Kolla in kalendariet för att se vad som händer i KEKS under våren 2017. Prenumerera på vårt nyhetsbrev här!

 

Stort LAN i Kungsbacka

LANBIT är det största lanet på västkusten som arrangeras av Kungsbacka Kultur & Fritid tillsammans med ett drygt 50-tal ungdomar. Det brukar komma folk från hela landet men de flesta är från Kungsbacka, Göteborg, Mölndal och Härryda. Alla är välkomna från och året man fyller 14. En rad olika E-sports turneringar arrangeras samt andra tävlingar och kringaktiviteter med en prispott värd över 130 000kr totalt. Det kommer även finnas möjlighet att prova på avancerad Virtual Reality samt brädspel på plats helt gratis. Kort och gott det kommer bli en riktigt kul upplevelse för alla som är intresserade av datorer, datorspel och allt annat runt omkring 🙂

En datorplatsbiljett ger utöver rätt till en plats på lanet även rätt till deltagande i alla turneringar samt tävlingar, sovplats i sovsalen, fritt bad i den intilliggande simhallen samt rabatter och förmåner från en del av våra sponsorer. Som vanligt när det är ett kommunalt arrangemang är detta naturligtvis alkoholfritt, detta gäller oavsett ålder. För mer info eller frågor se; https://www.lanbit.se/ eller Facebook; https://www.facebook.com/LanbitOfficial/.här


Reflektionshandledare som hjälp i arbetet!

KEKS har under hösten 2016 utbildat 16 reflektionshandledare som nu är redo att komma ut till era personalgrupper! Reflektionshandledarna har utbildats av Tone Försund, beteendevetare och dramapedagog från GU! Refleflektionshandledarna kan komma till en verksamhets personalmöte eller motsvarande och med ”fräscha ögon” hjälpa personalen att själva finna nya lösningar på problem eller nya möjligheter/upplägg/metoder i arbetet. Reflektionshandledning är en metod för att stötta arbetsgrupper i deras utvecklingsarbete som dessutom är gratis. Läs mer här.

Ungdomar sökte Erasmus+ projekt

I september 2015 tog KEKS emot ett uppskattat studiebesök av 30 ungdomar och 5 vuxna från Bulgarien. Ett svarsbesök genomfördes hösten 2016 med deltagande av 4 ungdomar + 1 personal från 7 olika medlemsförvaltningar. Besöket finansierades av ett EEA-bidrag från Norge via staden Stara Zagora. Ungdomarna i den svenska gruppen har dock sökt och fått pengar från Folke Bernadottes minnesfond för att delvis täcka reskostnaden. Ungdomarna kommer från Falkenberg, Mark, Östra Göteborg, Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, Kungälv och Stenungsund. Ungdomarna skrev gemensamt utvärdering efter resan och KEKS Gruppenkät samt kommer också att få intyget ELD som ett intyg på icke-formellt lärande i projektet. Gruppen har nu planerat ett nytt projekt tillsammans och har ansökt om att göra ett Erasmus+ projekt till Georgien sommaren 2017. Ansökan har beviljats och ett 20-tal ungdomar och 4 ledare åker till staden Kobuleti i Georgien i början på augusti 2017. 

Ett spel, en kortlek och ett sätt att starta spännande diskussioner!

Grunna är framtaget med en normkritisk blick. Ingen som spelar Grunna ska känna sig exkluderad eller ifrågasatt av frågornas formulering. Ingen fråga kräver att man berättar om sitt privatliv. Frågornas innehåll är framtaget av unga och fritidsledare och går ut på  att säga sin åsikt och att respektera andras. Grunna är ett samarbete mellan skolor och öppen fritid i Karlstad kommun. Läs mer här.

 

 

 

Vill du synas här?

Skicka ett mail till info@keks.se

 

 

UA-38657727-1