Inom KEKS-nätverket finns en möjlighet att engagera sig inom olika områden och samarbeta över kommungränser för att få ökad kunskap, inspiration och kunna utvecklas tillsammans. Vi har ett antal olika nätverk i dagsläget såsom MR-, Musik-, Mellanstadie-, Loggboken-, Mobil ungdomsverksamhet. Här hittar du kontaktpersoner till de olika nätverken och vad som är på gång.