MBU, Människan Bakom Uniformen

 

Målet är att skapa bättre relationer mellan ungdomar och anställda i uniformsyrken. MBU växer stadigt och finns idag i flera olika kommuner; Göteborg (Östra Göteborg, Angered och Hisingen), Alingsås, Borlänge, Borås, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Stockholm (Järva)Ängelholm och Örebro.

Grundidén är att skapa spännande och kvalitativa möten som överbryggar fördomar.Under tio träffar får intresserade ungdomar få prova på olika praktiska arbetsmoment tillsammans med personal från de olika verksamheterna samt genomföra olika samarbets- och värderingsövningar.

MBU är lite olika organiserat i olika kommuner, men de som brukar vara med är:

  • Polisen (Områdespolis/ Ungdomspolis)
  • Räddningstjänsten
  • Ambulanssjukvården
  • Vaktbolag
  • Lokaltrafik/Biljettkontroll
  • Fritidsförvaltning (Fritidsgårdar/Fältverksamhet)

Här kan du ta del av en kortfattad beskrivning av verksamheten med bakgrund, syfte och genomförande.

Här hittar du metodhandbok för MBU.

Länk till MBU Facebook

Länk till Östra Göteborg, MBU, där finns även länk till broschyr för de unga.

Vill du starta MBU i din kommun eller stadsdel?

Kontakta oss så får du veta när nästa utbildning är och hur ni kan gå vidare.

Janina Sabra processledare, Östra Göteborg
janina.sabra@ostra.goteborg.se
Mobil: 0730 – 34 09 53

UA-38657727-1