Ladda ner dokumentet genom att klicka på bilden

Verktyg för månadsuppföljning

Det finns ett dokument som är framtaget som ett stöd för verksamhetsutvecklare och personer med liknande funktioner. Det är ett komplement till The Logbook som underlättar uppföljningen av er verksamhet. Dokumentet genererar en sammanställning av nyckeltal och diagram och visar ert resultat i förhållande till både Good Enough-mål och eventuella egna mål. En av de största styrkorna med detta dokument är att det synliggör er utveckling över tid på ett enkelt sätt. 

Dokumentet är utvecklat av Anders Johansson, processledare i Halmstad. 

LADDA NER

📥 Månadsuppföljning KEKS (Excel)

INSTRUKTIONER

Introduktion till dokumentet

En genomgång av dokumentet och hur du använder det på bästa sätt. 

Tid: 4 minuter. 

Kom igång

När du följt dessa instruktioner så är du redo att komma igång med er månadsuppföljning.

Tid: 2 minuter. 

Rapportera besök

Så här ska du göra när du ska rapportera förra månadens besök.

Tid: 4 minuter. 

Projektstöd

På detta sätt kan ni följa upp ert lokala projektstöd.

Tid: 3 minuter. 

Sociala medier

På detta sätt kan ni följa upp era sociala medier.

Tid: 2 minuter. 

Indikatorer & nyckeltal

En genomgång av vilka indikatorer och nyckeltal som redovisas och hur du hittar dem.  

Tid: 2 minuter.