Lediga tjänster inom nätverket

Borås söker: 

Fritidsledare i Öppen ungdomsverksamhet

Vi söker dig som vill vara med och driva en ungdomsverksamhet som stimulerar till och stödjer aktiviteter som bygger på ungas eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Med ett trygghetsfrämjande förhållningssätt och en positiv människosyn arbetar verksamheten för att vara tillgänglig, jämställd och bygga på delaktighet samt förverkliga uppdraget en rik fritid för alla.

Sista ansökan: 17 februari

https://www.boras.se/4.3463dd8816cce3bd1d8d075c.html?tjanst=7274196185120968194

Aktivitetsledare, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Vi söker dig som vill vara med och driva en ungdomsverksamhet som stimulerar till och stödjer aktiviteter som bygger på ungas eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Med ett trygghetsfrämjande förhållningssätt och en positiv människosyn arbetar verksamheten för att vara tillgänglig, jämställd och bygga på delaktighet samt förverkliga uppdraget en rik fritid för alla.

Sista ansökan: 22 februari

https://www.boras.se/4.3463dd8816cce3bd1d8d075c.html?tjanst=7286292155107492608

Enhetschef, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Borås Mötesplatser vänder sig till familjer och vuxna i närområdet. Mötesplatsens verksamhet är också anpassad för att tillgodose barns behov och rättigheter.
Mötesplatsen skapar förutsättningar för människor att mötas, så väl mellan generationer som mellan personer och grupper med olika social bakgrund. Utgångspunkten är att människor ska få fler möjligheter att lära och påverka sina liv samt information, kommunikation och service. Trygghet, trivsel och hälsa samt medskapande, delaktighet och inkludering genomsyrar verksamheten.

Sista ansökan: 10 februari

https://www.boras.se/4.3463dd8816cce3bd1d8d075c.html?tjanst=7273332125136657157