Lediga tjänster inom nätverket

tf Enhetschef Ungdom på Öckerö

Vi söker dig som vill jobba som t.f. Enhetschef Ungdom på Öckerö under perioden 2021 02 01- 2022-02-28

Du ansvarar för ledning och styrning av arbetet för enheten Ungdom, som i huvudsak innefattar öppen fritidsgårdsverksamhet, gruppverksamhet och dialogträffar mellan ungdomar och politiker. Verksamheten bygger på ungdomsinflytande där trygghet och delaktighet är ledord. Verksamhetsidén är att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande.

Som enhetschef organiserar och leder du det dagliga arbetet. Du har personal-, budget- och prognosuppföljningsansvar. Arbete i den öppna verksamheten kan förekomma. Samverkan med andra förvaltningar i barn- och ungdomsfrågor finns bland dina arbetsuppgifter. Du kommer att sitta med i regionalt nätverk för KEKS, som är ett nätverk för öppna mötesplatser för ungdomar. Som chef ska du ta tillvara på medarbetarnas kompetens och engagemang och tillsammans med personalen driva utvecklingen i önskad riktning.

Enheten arbetar för att uppnå det politiska målet Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka. I det arbetet är fritidsgårdens verksamhet en viktig del för att utveckla platser för möten och aktiviteter.

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning som kan anses vara relevant för uppgiften eller kan påvisa erfarenhet som kan ersätta detta. Kunskap och erfarenhet om KEKS-nätverkets arbetssätt är positivt.

Hitta annonsen här, sista ansökningsdag är satt till 16 november.

För mer info; Christer Zandén TF verksamhetschef och kvalitetsutvecklare 031-97 62 00

eller Eivor Johnsson enhetschef Ungdom 031- 97 63 78

___________________________________________________
Skicka ett mejl till info@keks.se om du vill att er annons ska publiceras här.