Representanter från följande organisationer medverkar i diskussionen kring en kunskapsnod:

FoU i Väst/GR

Göteborgs Universitet, institutionen för socialt arbete

Göteborgs Universitet, institutionen för pedagogik

Högskolan Väst

Göteborgs folkhögskola, fritidsledarlinjen

Göteborgs stad

Borås stad

Skövde kommun

KulturUngdom

LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer

VGR, Kultursekretariatet

VGR, folkhälsokommittén

VGR, Rättvisekommittén

KEKS