På spåret – vart är vi på väg?

 

TISDAG 20 APRIL

ONSDAG 21 APRIL

13.00-14.40

Är du passagerare eller lokförare?

Längs nya spår!

  Vi har en charter och en europeisk agenda för ungdomsverksamhet, men vem ska se till att de blir verklighet? Hur kan vi arbeta online för att bredda utbudet och nå nya grupper?

15.00-16.30

Får alla åka i första klass?

Vi reser till Fjället

  Vi snackar om rasism och hur vi kan bli ”fritid for future”. När Fjället bjuder på killmiddag så kommer tjejerna tillbaka.

Årets konferens sker helt digitalt via Zoom. Varje pass innehåller både föreläsningar, goda exempel och gruppdiskussioner. Förhoppningen är att vi alla som deltar ska få med oss inspiration och idéer till hur vi kan utveckla verksamheten.

Ladda ner programmet som pdf här: KEKS konferens 2021 program

Anmälan

Sista anmälningsdag: 9 april

Anmälan är stängd. Kontakta Ylva om du har några frågor, ylva.medin@keks.se

Program

Är du passagerare eller lokförare?

Avgång 20 april klockan 13.00

Mycket har hänt sedan 2005 då KEKS började sin resa och tre kommuner gick samman för att skapa tydliga mål och en gemensam grund för arbetet med unga.

Vi har varit del av en europeisk utvecklingsprocess som gett oss bland annat Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet, ”chartern”, och en av EU antagen agenda för ungdomsverksamhet. Men resan slutar inte här. Det är i själva verket nu den börjar på allvar.

Rälsen är utlagd, rallarna har gjort sitt, och vilket spår vi väljer bestäms av lokföraren. Så frågan är: vill du vara passagerare eller lokförare?

För att kunna få svar tar vi en tur genom Europa och några av resans historiska hållplatser för att sedan anlända till chartern, vad den kan innebära för oss och hur vi kan vara med och fylla EU:s agenda med innehåll. Men svaret ligger hos dig – blir det du som kör tåget?

Innan du bestämmer dig så stannar vi också till i Falköping och kollar hur deras resa ser ut!

Får alla åka i första klass?

Avgång 20 april klockan 15.00

Låt oss snacka om rasism

Denna föreläsning handlar om strukturell rasism och hur den tar sig i uttryck i Sverige idag. Vi får hjälp att identifiera och motverka rasismen i vår närhet och kunna se till att alla får åka första klass.

Vår föreläsare, Salem Yohannes, är statsvetare och konsult inom mänskliga rättigheter och har specialiserat sig på jämlikhet kopplat till etnicitet och hudfärg.

Inflytande och delaktighet som inkluderingsstrategi

Här får vi höra om hur vi i våra verksamheter kan använda inflytande och delaktighet för att skapa mer inkluderande mötesplatser. Metoder och modeller varvas med praktiska exempel för att sätta fokus på vad som händer när alla unga får vara med och samskapa sin mötesplats.

Vår föreläsare, Oliwer Karlsson, är programansvarig i föreningen Youth 2030 Movement och är även engagerad i föreningen Ungdom mot rasism.

Längs nya spår!

Avgång 21 april klockan 13.00

Under pandemin har många verksamheter med stor kreativitet och flexibilitet anpassat sig och flyttat ut på nätet. Olika plattformar och aktiviteter har testats och både nya och befintliga målgrupper har nåtts. Vi har svarat på en kris men vad behövs för att digitalisera ungdomsarbetet? Vad ska vi fortsätta med framåt, vilka är russinen i kakan?

Introduktion till digitalt ungdomsarbete

Juha Kiviniemi från Verke, ett finländskt kompetenscenter med uppdrag att stötta digitalisering av ungdomsverksamhet, ger en introduktion till digitalt ungdomsarbete.

Vi reser till Tjörn

Personalen på Tjörn bedriver allt från onlinespel till digitala akvarellkurser. På detta resmål får vi veta hur deras sätt att arbeta med onlineverksamhet har växt fram och på vilka sätt ungdomar har varit delaktiga i aktiviteterna.

Nästa tur går till Helsingborg

Här blir vi inspirerade av arbetet med semi-digitala aktiviteter då ungdomsarbetare coachar unga i olika uppdrag utomhus.

Vi reser till Fjället

Avgång 21 april klockan 15.00

Kooperativet Fjället tar oss med till flera av de stationer de har passerat under året som gått. Målet att uppnå jämn könsfördelning bland sina besökare har tagit dem genom utmaningar, möjligheter och kreativa lösningar och ungdomarna har varit med på hela resan.

Verksamheten har utvecklats från en fritidsgård där äldre killar dominerat, till en mötesplats med jämn könsfördelning. För att nå dit har de bland annat jobbat med konceptet #Killmiddag, med rekrytering av tjejer och försökt att skapa delaktighet och inflytande i hela verksamheten.

Mer om denna expedition får ni höra om av Sara Lesch, chef och ungdomsarbetare och Idris Sharifi, ungdomsarbetare på Kooperativet Fjället, en mötesplats för unga i Angered, Göteborg.