KEKS konferens ”Engagemang och normer” 19 april 2017

På konferensen utforskade vi frågan ”Vilka normer präglar en verksamhet som stimulerar ungas aktiva engagemang och ansvarstagande?” Dagen innehöll bland annat föredrag av Peter Svensson om hur maskulinitetsnormer begränsar oss och hur man med små medel kan arbeta mot machokultur på fritidsgården. Vi fick höra om vilka normer som skapar trygghet i den öppna verksamheten och vi fick också höra om hur verksamhetens normer styr vad unga engagerar sig i. Dagen innehöll många spännande presentationer där flera också hölls av ungdomar från olika verksamheter i Göteborg, Borås och Marks kommun. Seminariepassen följdes av gruppdiskussioner i mindre grupper för att kunna fördjupa och konkretisera frågeställningarna. Cirka 250 ungdomsarbetare från olika delar av KEKS-nätverket deltog under dagen.