Lär känna olika verksamheter och kollegor i KEKS-nätverket! 

Filmgruppen Gemenskap på Kålltorps fritidsgård

Filmgruppen Gemenskap är ett projekt för ensamkommande ungdomar, som Kålltorps fritidsgård i Göteborg har drivit i samverkan med IM (Individuell Människohjälp). Arbetsgruppen har bestått av två projektledare Claes Andersson från Kålltorps fritidsgård och Tilda Matthijs från IM. För att få rätt stöd och kompetens har gruppen haft med en ung filmskapare vid namn Henrik Dahlqvist samt volontärer från IM vid varje tillfälle. Filmgruppen har bestått av 23 ungdomar både tjejer och killar från många olika länder bland annat Syrien och Afghanistan.

Filmgruppen Gemenskap har under tre månader träffats på Kålltorps fritidsgård för att lära sig mer om filmproduktion. Sammanlagt har det blivit 19 tillfällen inkl. premiärvisningen på Hagabion i Göteborg. Första träffen tillsammans hade gruppen samarbetsövningar samt presentationer för att lära känna varandra. Man ville från start undvika att använda tolkar och istället försöka kommunicera på svenska. Ledarna bestämde sig för detta då de lade stor vikt vid att ungdomarna skulle lära sig svenska snabbare, något som kan försvåras av att använda tolkar.

För att underlätta detta använde sig gruppen av pedagogiken ”Learning by doing” och de märkte snabbt att ungdomarna förstod vad som menades genom praktiska övningar. Genom att låta ungdomarna testa sig fram lärde de sig också snabbt olika filmtermer och hur allt hör samman i en film. För varje träff hade gruppen ett tema till exempel ”brainstorming av filmidéer”, hur man skriver ett filmmanus, filmkameran, ljud/ljussättning och så vidare. Efter några träffar förstod ledarna att deltagarnas intresse var stort för att skriva filmmanus då de hade många fantastiska idéer och berättelser.

Tre olika berättelser slogs ihop till ett gemensamt manus och tillslut hade gruppen ett färdigt filmmanus på 15 sidor. Handlingen bestod av tre karaktärer som alla hade gemensamt att de var flyktingar, en tjej från Syrien och två killar från Afghanistan. Manuset handlar om vänskap och glädje men även de svårigheter som uppstår när man tvingas fly till ett annat land. Inspelningen av filmen påbörjades och ungdomarna fick testa på allt från att filma till att ta upp ljud och sätta ljus, samtidigt som några regisserade de som ville skådespela. Gruppen gjorde ett fantastiskt jobb och hade mycket riktigt roligt tillsammans.

Det tog lång tid att spela in filmen, då ungdomarna hade mycket skolarbete såsom tex nationella prov, så gruppen bestämde sig för att göra lite av en dokumentärfilm som tar upp några av de viktigaste ämnena i manuset. Detta resulterade i kortfilmen ”Vem bryr sig?”. Filmen handlar om ensamkommande ungdomar från Afghanistan och deras upplevelser från flykten och deras nuvarande tillvaro i Sverige. Ungdomarna berättar om oron över att tvingas återvända till Afghanistan.

Filmgruppen kommer under hösten 2017 att göra klart spelfilmen enligt skrivet manus, då gruppen har mycket inspelat material som inte finns med i denna filmen. Filmgruppen kommer också att göra KEKS gruppenkät för att följa upp delaktighet och lärande i projektet och ungdomarna kommer även att ELD:as för att synliggöra och dokumentera lärandet för ungdomarna.

Kontaktperson: Claes Andersson, Kålltorps fritidsgård sdf Örgryte Härlanda, Göteborg. Telefon: 0702 814708 Mail: claes.andersson@orgryteharlanda.goteborg.se

 

 

klubKamratledarutbildningen i Göteborg

Kamratledarna vänder sig i första hand främst till ungdomar i åldern 15-19 år.
• FRAMTIDENS LEDARE FINNS MITT IBLAND OSS! Dessa ungdomar måste identifieras, utbildas och stödjas. UNGA som leder UNGA är i hög grad främjande och förebyggande ungdomsarbete, som stärker både den unge, men också kommer hela Bergsjön till godo.
• Idén bygger på att äldre ungdomar i stadsdelen ska utgöra förebilder för yngre och jämnåriga.
• Med utbildning, stöd och handledning från stadsdelens ungdomsarbetare, kan många unga göra ett gott arbete som kamratledare både i den befintliga ungdomsverksamheten och till viss del egenverksamhet.
Kontaktperson: Emma Arvidsson, sdf Östra Göteborg  Telefon: 031-365 41 13.

Se en film om K.L.U.B nedan. 

 

.

 


cagdasNamn
: Cagdas Erdogan

Funktion & arbetsplats: Fritidsassistent Biskopsgården, Västra Hisingen, Göteborgs stad

Kan du ge exempel på några bra verksamheter som är igång hos er?

På Vårvindens fritidsgård finns sedan våren 2016 ett ”Projektkontor” som är ett KEKS projekt med fokus på att stötta utsatta ungdomar att starta projekt. Jag är otroligt positivt inställd till Projektkontor som arbetsmetod. Vår arbetsgrupp har verkligen gett hundra procent när det kommer till projektkontoret, varje tisdag bokar ungdomar in oss fritidsledare och genomför sina idéer. Som tips till andra fritidsgårdar som vill arbeta med projektkontor är att ha en speciell dag då det är projektkontor och inte under den öppna verksamheten. Vi brukade ha projektkontor under vår öppna verksamhet men nu när vi har ändrat på det upplever jag och mina kollegor att det blir högre kvalité från vår sida när vi har en hel dag endast för detta.

Under ett år har vi gått från 7 % tjejer till 45 % i vår verksamhet. Det är absolut ett resultat av att vi har lagt stor fokus på ungdomsinflytande och att vi arbetar efter KEKS modellen. Desto mer gruppverksamhet och desto mer ungdomsinflytande, desto mer tjejer, i alla fall hos oss. Det var verkligen målet för mig när började jobba i stadsdelen, att få in tjejer i verksamheten.

En ytterligare faktor till att vi har mer tjejer är att vi har fokuserat mycket på trygghetsarbete. Bland annat genom att knyta starka band med föräldrar till våra besökare. Vet föräldrarna om vart deras barn är på fritiden så känner de sig mer bekväma att skicka sina barn dit. I trygghetsarbetet har vi också en nolltolerans mot kränkningar av alla former. Vi pratar mycket med våra ungdomar om olika värderingar och uttrycker sig någon olämpligt så för vi en diskussion med den personen om varför hen har uttryckt sig på ett visst sätt och bestämmer sedan en konsekvens som vi tycker passar. Allt det här har resulterat i att vi nu har en lugn, skön och framförallt trygg stämning på gården som är mycket uppskattad av både ungdomar och vuxna.

Det svåraste med mitt jobb är nog att mina arbetstimmar inte räcker till. Det går för fort när man sitter med ungdomarna och planerar aktiviteter samt spelar spel. En till svår utmaning är sätta begränsningar på sig själv så en inte tar med sig jobbet hem. Det kan vara svårt för mig ibland att sätta den gränsen men det är viktigt att man gör det så man håller i längden.

Vid yngre ålder engagerade jag mig mycket ideellt för att hjälpa till på fritidsgården som jag hängde på och hjälpte till i stadsdelen. Det bästa med mitt jobb är att jag fortfarande får engagera mig i min stadsdel och arbeta med områdets ungdomar och får möjligheten att vara en positiv förebild. Jag får betalt för att göra olika projekt med ungdomarna och det är helt underbart att se dem utvecklas till starka individer.

Kontaktuppgifter: cagdas.erdogan@vastrahisingen.goteborg.se Mobil: 0725750323

 

Namn: Emelie Nilsson

Funktion & arbetsplats: Ungdomssamordnare Norrby, Borås

Kan du ge exempel på några bra verksamheter som är igång hos er?

Jag tycker att vi satsar mycket på internationellt ungdomsarbete, vilket vi ser väldigt bra gensvar hos våra besökare. Just nu har vi 4 EVS-volontärer ute på i våra verksamheter som hjälper till att utveckla våra aktiviteter genom att själva föra in kunskap i vår organisation. Våra deltagare tycker framförallt det är spännande att få prata engelska och många har själva uttryckt intresse för att få åka ut i Europa, vilket känns jättepositivt. Nästa vecka (4 juli) åker en grupp unga  på ett ungdomsutbyte till Georgien tillsammans med en grupp från Mölndal. Det känns kul att både få nya kontakter lokalt genom samarbetet, men också för gruppen att få ett bredare nätverk i världen som förhoppningsvis ger dem en känsla att man har skaffat sig egenproducerad kunskap. Jag tycker det är viktigt att se Erasmus+ som en metod för att arbeta med ungdomar och inte som något utöver den ordinarie verksamheten. Hela processen med att skriva projektplan, ansökningar och förbereda workshops blir ett naturligt sätt att jobba med delaktighet, inflytande och icke-formellt lärande.

Vårt internationella arbete ligger under verksamheten Projektkontor (KEKS-projekt) där en äldre målgrupp mellan 16-25 år har chans att få coachning i att formulera egna projekt, förbereda sig inför jobb och utbildningar. Vi har två projektkontor i Borås, i områdena Norrby & Hestra, och vi ser hur detta arbetssätt även sprider sig till andra delar i organisationen på ett naturligt sätt. Genom Projektkontoret har vi t.ex. haft ungdomar som startat egna basketträningar, kunnat jobba med metoder för icke-våld tillsammans med en grupp unga, genomfört ett scenkonstprojekt och under hela sommar hålls öppna fotbollsträningar för tjejer av en av våra ungdomsledare.

Ytterligare exempel på bra och intressant verksamhet som jag skulle vilja lyfta upp är vår ungdomsledarutbildning. Fritid Väster i Borås håller i en ungdomsledarutbildning varje höst- och vårtermin som man kan ansöka till när man går i gymnasiet. Denna tio veckors utbildning ger både större kontaktnät, arbetspraktik och kunskaper i ledarskap, normkritik, genusförändrande metoder, EVS, barnkonventionen, föreningskunskaper etc. Utbildningen har varit igång i flera år och flera av deltagarna har senare själva börjat leda fritidsaktiviteter för unga.

Kontaktuppgifter: emelie.nilsson@boras.se tfn: 0734-32 73 30

 

idrottshall

Namn: Rabi Shabo

Funktion och arbetsplats: Samordnare för fritidsverksamheten i Partille kommun

Kan du ge exempel på någon bra verksamhet som är på gång hos er?

Det är inte alltid att den öppna verksamheten är passande för våra ungdomar. Det kan finnas ungdomar som skulle vilja arbeta själva i en grupp tillsammans med en ledare. Ungdomarna kanske vill befinna sig på en annan plats än fritidsgården tillsammans med sin fritidsledare och kanske har lättare och uttrycka sig på annat sätt som tex. sms, telefon mm. I dagsläget finns en massa appar som ungdomarna använder, där de kan känna sig trygga med att kunna uttrycka sig där de även skapar nya relationer med andra ungdomar.

Vår uppgift som fritidsledare är att kunna anpassa oss efter vad ungdomarna just nu befinner sig eller vill göra. Bästa sättet är att vara där de är. Fysisk närvaro – kan vara i skolorna, populära mötesplatser utanför skolorna, gården eller hemmet som t.ex. ”macken” eller ”bakom den röda lokalen”.

Vi i Partille kommun har fått chansen välja hur vi vill arbeta: enbart öppen verksamhet, enbart riktad verksamhet eller 50/50. Med riktad menas det då att vi kan vara rätt flexibla med schemat och kunna befinna oss lite överallt. Vilket vi märker i dagsläget att det behövs. Det har varit svårare med att nå nya ungdomar om man enbart har öppen verksamhet. Istället kan vi då anpassa oss efter vart ungdomarna är någonstans. T.ex. under dagtid kan vi befinna oss på olika skolor och presentera oss och vår verksamhet för nya och gamla ungdomar. Kvällstid på olika ställen/mötesplatser där ungdomarna befinner sig på. Eller om man har chansen och nå dem på sociala medier – kik, whats app, facebook, instagram, snapchat mm.

Jag som har arbetat och fortfarande arbetar med olika ungdomsgrupper har tyckt att whatsapp tjänsten har vart väldigt nyttig både för mig och ungdomarna jag har kontakt med. I början när vi startade vår hiphop grupp på fritidsgården pratade vi om hur vi ska lägga upp schemat för att kunna träffas och uppdatera varandra. I dagsläget har ungdomarna ”ont om tid” och tycker ibland att det är tråkigt och vara på fritidsgården och ha seriösa gruppträffar. Då valde vi istället att starta en gruppkonversation med whatsapp där vi närsomhelst i början kunde prata med varandra, uppdatera varandra mm. Så småningom märkte jag utvecklingen bland dessa ungdomar, de uttryckte sig på ett sätt jag inte sett dem göra förr, relationerna för varandra och mig blev mycket starkare och uppgifterna blev avklarade i tid.

Kontaktuppgifter: Rabi Shabo, mail rabi.shabo@partille.se mobil 072-219 86 27

*KEKS tipsar om hur man kan logga denna typ av verksamhet i Loggboken. Logga som sluten verksamhet – tid och deltagare och om det är ungdomsproducerad verksamhet så ska den tid som mötet var fyllas i som ungdomsproducerad verksamhet. Vill man separera arbete online så kan man skriva ”online” i rutan för anläggning. Då kan man sedan söka och få fram hur mycket tid man har jobbat med ungdomar online.

Namn: Talar Kirkor

Funktion och arbetsplats: Verksamhetsutvecklare, Göteborgs stad Angered

Kan du ge exempel på någon bra verksamhet som är på gång hos er?

Vi har många bra verksamheter som är på gång, vi har fysträning för tjejer, vi har fysträning för killar, vi utbildar ungdomar till att bli unga ledare och förebilder, vi har dansklasser, dj-kurser, vi har ungdomsråd, vi har danslokaler och musiklokaler men vi har också ett kokande hus med mycket bra idéer och väldigt kul grejer som händer med och för ungdomarna.

Men på måndag kvällarna, då vi har stängt den ordinarie verksamheten har jag tillsammans med andra kollegor, vänner och ungdomar lånat KulturAtoms lokaler där vi bedriver en social verksamhet för ensamkommande ungdomar på en ideell basis. Verksamheten är öppen för alla mellan 17-21, du kan komma som volontär med goda idéer eller bara hjälpa till med någons läxa. Ensamkommande ungdomar kan komma och få hjälp med att komma med i någon förening för att kunna göra det dem tycker om att sysselsätta sig med. Man kan också komma hit och bara vara och prata svenska.

 

Kontaktuppgifter: Talar Kirkor, mail talar.kirkor@angered.goteborg.se, mobil 0739 485865

johanna_bild

 

 

 

 

Namn: Johanna Sundvall

Funktion och arbetsplats: Samordnare, Ale kommun

Kan du ge exempel på någon bra verksamhet som är på gång hos er?

Vi har en del gruppverksamheter igång nu i Ale. Det känns roligt! Bland annat har några av våra ungdomar börjat mobilisera kring flyktingmottagandet. De har till exempel varit värdar för kommunens språkcafé och planerar olika aktiviter som etablerade och nya Aleungdomar kan göra för att ha roligt tillsammans och för att lära känna varandra bättre. Det gör en varm i hjärtegropen.

Just nu väntar vi med spänning på årets resultat från mötesplatsenkät, gruppenkäter och nyckeltal. Under året har vi i Ale lagt mycket krut på att se till att alla i personalen har en samsyn på syftet med varför vi mäter våra verksamheter på det sättet vi gör. Den här processen har jag jobbat mycket med.

Vi har bjudit in både Jenny och Sara från Keks som har hjälpt oss att göra ännu tydligare varför vi har till exempel loggboken och gruppenkäten, och under året har vi hjälpt varandra att sätta de här syftena i relation till olika verksamheter vi redan haft igång och på verksamheter som startat under tiden. Vi har reflekterat mycket i helgrupp och gett det här arbetet mycket tid, och det märks – i år har Aleungdomarna fyllt i totalt 172 stycken gruppenkäter jämfört med förra året då vi hade under 10 gruppenkätsvar. Det är jätteroligt!

 

Kontaktuppgifter: Johanna Sundvall, mail johanna.sundvall@ale.se mobil 0704 320 473

Viveka

Namn: Viveka Elisson

Funktion och arbetsplats: Fritidsassistent, Västra Hisingen Göteborgs Stad

Kan du ge exempel på någon bra verksamhet som är på gång hos er?

Jag jobbar som fritidsassistent i stadsdelen Västra Hisingen, Göteborg och arbetar i Torslanda. Jag är ansvarig för ett volontärprojekt i Tanzania. Vi har planerat att åka dit julen 2016, och då ska vi till en skola/dagis/barnhem som heter ”Free Generation”. Jag var på ett seminarie som Keks höll i och lyssnade på Malin Allerth när hon berättade om Free Generation hon byggt i staden Moshi. Jag blev så inspirerad av henne och kände att detta skulle vara helt fantastiskt att åka iväg till med ungdomar. Vi är en liten grupp som planerar att komma iväg. Gruppen som planerar att åka iväg består av mig, vår timledare Linnea Ansebo (som varit drivande i vårt före detta ungdomsråd i 5 år) och två ungdomar Sara och Felicia, båda 14 år. Vi har haft träffar med föräldrarna så att de är informerade om projektet och känner sig delaktiga i vad deras tjejer ska iväg på. Tjejerna kommer också att jobba för att samla ihop pengar på olika sätt för att komma iväg. Det känns bra att det är en liten grupp som åker första gången vi ska göra en resa som varken jag eller någon annan i gruppen gjort förut, och att vi har tid att lära känna varandra ordentligt innan vi ska resa. Vi håller också på att titta över sökbara fonder till vår resa.

I april åkte vi upp till Stockholm för att träffa Malin och få information om hur och vad som kommer att ske under vår tid i Moshi och Free Generation. Detta var en mycket rolig och givande resa och tjejerna tyckte att det var grymt att vi fick träffa Malin för vi hade helt andra bilder av hur resan skulle se ut än vad Malin berättade. Vi kände oss väldigt förväntansfulla och positiva när vi åkte hem till Göteborg igen. Så nu kör vi igång att jobba hårt inför resan och första etappen blir att få ihop pengarna till flygresan. Och vi håller tummarna för att det finns fonder som vill hjälpa oss att komma iväg. Är det någon som läser detta och har något tips på fonder eller annat sätt man kan söka pengar så är man mer än välkommen att höra av sig till mig. Nu ser jag fram mot en rolig höst på jobbet med massa roliga grupper och aktiviteter med de goa ungdomarna som vi möter.

Kontaktuppgifter: Viveka Elisson mail viveka.elisson@vastrahisingen.goteborg.se mobil 0702-19 82 57

Läs mer om Free generation: http://www.freegeneration.se/

Sara2

Namn: Sara Lesch

Arbetsplats: KEKS 

Vad är roligast med ditt jobb? 

Jag är precis sprillans ny som Verksamhetsutvecklare på KEKS sedan 19 januari så allt är roligt och nytt. Det är härligt att vara en del av det häftiga och viktiga arbete som KEKS bedriver, med otroligt varierande arbetsuppgifter. 

Vad är svårast med ditt jobb? 

Haha, att få ett nytt mailprogram var svårt, vi är fortfarande inte vänner än. Men snart så. Svårt kan också vara roligt, det behöver inte vara en motsättning, så jag ser fram emot att ta mig an flera roliga svårigheter!

malin

Namn: Malin Allerth

Arbetsplats: Arena Satelliten, ungdomshus i Sollentuna

Vad är roligast med ditt jobb?
Att jag får jobba med ungdomars fritid och göra deras idéer och intressen verkliga.

Vad är svårast med ditt jobb?
Svårast är att hålla tillbaka ibland eftersom det är ungdomarna som ska jobba fram allt inte vi ledare och ibland måste jag tänka 2 gånger innan så att jag inte gör uppgiften åt dom.

 

 

jonasnordstrom

Namn: Jonas Nordström

Arbetsplats: Kålltorps fritidsgård i Göteborg

Vad är roligast med ditt jobb?
Det roligaste med mitt jobb är att jag får vara med i processen att bygga en trygg och stimulerande miljö för och tillsammans med ungdomarna. Det är också roligt att se nya idéer och uttrycksett ta form i ungdomsgruppen, exempelvis genom musiken. Då känner jag att vi jobbar i rätt riktning. 

Vad är svårast med ditt jobb?
Att inte låsa fast sig för mycket vid sina egna idéer eller visioner. Om man vill uppmuntra ungdomarna till delaktighet och egna initiativ, då måste man också våga släppa på kontrollbehovet. Det tycker jag kan vara svårt ibland, men det gör också jobbet mer intressant. Jag får möjlighet att jobba med mig själv också.

 

tommy

Namn: Tommy Westers

Arbetsplats: Backa Fritidsgård i Göteborg

Vad är roligast med ditt jobb?: Utvecklingsbiten – både hos mig själv, med individer, grupper och organisatoriskt. Att sträva efter positiv utveckling och få uppleva den. 

Vad är svårast med ditt jobb?: Skapa och behålla en balans mellan arbete och fritid, kunna slappna av och inte ta på sig mer än vad hjärnan och kroppen klarar av.

IMG_1874

Namn: Gabriela Babic

Arbetsplats: Lindängen fritidsgård, Malmö

Vad är det bästa med ditt jobb? 

– Det bästa med mitt arbete är att se ungdomar växa och stärkas som individer när de är med och påverkar verksamheten.

Vad är det svåraste med ditt jobb? 

– Det svåraste med mitt arbete är att se någon ungdom må dåligt.

faton

Namn: Faton Begu

Arbetsplats: Påvelunds fritidsgård, Göteborg

Vad är det bästa med ditt jobb? 

– Det bästa med mitt jobb är att det är så stor variation ifrån dag till dag, inget är sig likt, det gör mitt yrke extra spännade och roligt.Att kunna lyfta upp ungdomars initiativ och idéer tycker jag är väldigt viktigt , att vi som ledare ska kunna vara där som en stödpelare. Att vara en hjälpande hand på vägen helt enkelt.

Det är viktigt att låta ungdomarna styra sina idéer det är då dom växer som individer. ”dem är trädet och vi är en av deras kvistar” och det bästa är även att ha kollegor som delar samma vision och mål.

Vad är det svåraste med ditt jobb? 

– Det svåraste med mitt jobb är nog, att man vill vara med i så mycket men att tiden inte alltid räcker till.

UA-38657727-1