Internationellt arbete

Vill man ”stimulera till aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande” så är olika typer av internationella projekt ett alldeles utmärkt hjälpmedel. Genom att stötta ungdomar att arrangera och/eller åka på internationella ungdomsutbyten och genom att ta emot och sända europeiska volontärer, EVS, kan man både väcka engagemang och locka med spännande nya upplevelser.

KEKS erfarenhet är att det finns få verksamheter som väcker så mycket engagemang och får ungdomar att växa så mycket som ett väl genomfört ungdomsutbyte. För många låter det kanske svårt och lite skrämmande att driva den här typen av projekt, men det finns faktiskt få verksamheter där man kan få så mycket stöd, såväl praktiskt som ekonomiskt, som när det gäller europeiska ungdomsutbyten.

Det främsta stödet står ”Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor”, MUCF är den statliga myndighet som har ansvar bland annat för den nationella ungdomspolitiken. De bistår alltid med konstruktiva råd och tips till dem som vill ansöka om och genomföra ett utbyte och det är också de som behandlar de allra flesta ansökningar. Gå gärna in och titta på deras hemsida, www.mucf.se. MUCF är också nationellt Eurodesk-kontor (www.eurodesk.eu) och ansvarar därigenom för den samlade informationen om EU och de möjligheter som finns för ungdomar att ta del av olika projekt, utbildningar, etc.

KEKS i sin tur ingår i ett nätverk av lokala Eurodesk-kontor och ägnar mycket tid och kraft åt att på olika sätt främja internationella projekt och verksamheter. Vi genomför regelbundet olika utbildningar på detta tema och stöttar våra medlemsförvaltningar när de skall ansöka om och genomföra olika projekt. Mycket av detta arbete bedriver vi med hjälp av europeiska volontärer, ungdomar mellan 18 och 30 år som kommer till Sverige och KEKS för att under ett läsår lära känna ett nytt land och en ny kultur samtidigt som man arbetar med att informera om samma möjligheter till svenska ungdomar.

Många enskilda verksamheter inom KEKS har genom åren också tagit emot europeiska volontärer för att genomföra olika typer av lokala projekt. Här är spännvidden nästan obegränsad och projekten har handlat om allt från teater och film till jämställdhet och musikverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättningar. Förutom att volontärernas arbete är i princip gratis för den enskilda verksamheten så har de också inneburit spännande möten och vidgade perspektiv för de ungdomar som besöker verksamheten, detta oavsett om de deltagit i själva projekten eller inte. Många talar i själva verket om just detta som den största vinsten med EVS – att det bidrar till spännande möten, en öppnare stämning och mer tolerans.

Läs mer;

Internationell samverkan

Europeiska ungdomsportalen

Läs om EVS hos KEKS

Har du frågor om internationellt arbete, kontakta info@keks.se