Definition av kompetens:

KEKS definierar kompetens som ”individens förmåga att använda sina samlade kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål”.

För att vara kompetent räcker det alltså inte med att kunna en massa saker. Man måste också vilja, våga och kunna omsätta sina kunskaper i praktisk handling. Dessa handlingar måste dessutom vara tydligt kopplade till verksamhetens mål. Kompetens förutsätter alltså både tydliga mål och att man vill nå dem.

För att bli en bra fotbollsspelare räcker det inte med att kunna reglerna. Man måste dessutom ha bollsinne, kunna fungera i ett lag och ha ”vinnarskalle”.