KEKS definition av delaktighet är:

”En individs frivilliga och aktiva bidrag till en kollektiv process som han eller hon upplever som angelägen och meningsfull för sig själv och andra.”

Denna definition togs fram i samband med forskningsrapporten ”Inordnande eller Utvidgande” och bygger på rön gjorda inom folkhälso- och resilienceforskning.

Enligt denna definition räcker det alltså inte med att delta för att man skall kunna säga att någon är delaktig. Man måste, bland annat, bidra till en kollektiv process.

Du är naturligtvis också välkommen att beställa rapporten ”Inordnande eller Utvidgande – om delaktighetens villkor på fyra fritidsgårdar”