Helgworkshop för filmintresserade ungdomar!

Frame Filmfestival och Nordiska Folkhögskolan erbjuder unga filmare/filmintresserade mellan 15-18 år att komma på en helgworkshop i film den 30-31:a mars, samt besöka filmfestivalen den 27:e april. Helgkursen kommer ske i Kungälv i 30-31 mars. Kursledare är Inuk Jørgensen, filmare och linjeföreståndare på filmutbildningen på Nordiska Folkhögskolan. Deadline för ansökan är 8:e mars, klicka här för att läsa mer. 

Ny rapport om idrott och jämlikhet för barn och ungdomar

Forskargruppen Ung livstils nya rapport undersöker idrott och jämlikhet för barn och ungdomar. ”Ökar ojämlikheten i föreningsidrotten? – en studie om socioekonomisk bakgrund och barns och ungdomars deltagande i idrottsförening” Jan 2019. Läs den här.
Fler forskningsrapporter från Ung livstil hittar du här; https://www.unglivsstil.org/rapporter/

Ungdoms-SM i biljard

Ta chansen och anmäl ungdomar till Ungdoms SM i biljard ”Youth-8-ball cup”. Svenska Biljardförbundet bjuder in till Youth 8-ball Cup 2019. Fem distrikt gör upp om titeln Ungdomsmästare i fyra klasser: U18 Lag, U18 Tjejer, U18 Killar samt U16 Killar. Sista anmälningsdag 28 februari 2019. Läs mer här

Kurs i Finland Solidaritetskåren

Snart är det dags för årets första utbildning om Europeiska Solidaritetskåren där man kan skicka och ta emot unga vuxna som volontärer i Europa. Europeiska Solidaritetskåren är det nya EU-programmet som ersätter Europeisk volontärtjänst. Som deltagare får man grundkunskap om programmets olika delar samt konkreta riktlinjer om hur verksamheterna kan genomföra ett ESC-projekt.Syftet med kursen är att inspirera till engagemanget i Europeiska Solidaritetskåren samt ge deltagarna informationen och verktygen som behövs för att starta och genomföra relevanta ESC-projekt inom respektive verksamheter.

Kursen är till dig som har en aktiv roll i en verksamhet med en solidarisk dimension (förening, kommun, socialt företag, mm) och som är intresserad av att starta aktiviteter inom Europeiska Solidaritetskåren.

Plats och tid: Finland 11-14 februari 2019

Deltagaravgift för att delta på internationella utbildningar/kurser/seminarier är satt till 1250 SEK och faktureras er organisation i förhand. I detta ingår kost, logi, program för kursen. Kursen är en bra möjlighet för dig som vill få mer kunskap om programmet, träffa nya samarbetspartner och få verktyg för att genomföra projekt.

Mer information om kursen: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/esc-appetiser.7712/

Ansökan via Salto är nu stängd, men du kan anmäla via KEKS. Maila till; info@keks.se 

 

ArtGora Forum i Riga

KEKS söker en representant som vill delta på #ArtGora Forum i Riga. KEKS är medlem i Anna Lindh Foundation som tillsammans med Världskulturmuséerna och flera andra internationella aktörer är medarrangörer. Deltagandet är kostnadsfritt och inkluderar resa, mat, boende som betalas av arrangörerna. Inbjudan vänder sig personer med erfarenhet av ett projekt eller gjort ett konstverk som syftar till att främja jämställdhetsarbete.

ArtGora Forum syftar till att;

* Byta idéer, åsikter och goda exempel mellan aktivister inom konst och kreativa industrier som arbetar med att främja jämställdhet.
* Debattera konstens roll för att främja jämställdhet i målländerna.
* Generera innovativa idéer och partnerskap för framtida regionalt samarbete.

Är du intresserad av att delta? Godkänt av chef? Maila till info@keks.se senast den 23 januari.

Workshop funkis

KEKS är medsökande till Arvsfondsprojektet Musik på gården som föreningen Passalen ansökte om 2017.
Projektet har varit igång under ett år nu och nu startar år två. Under 2019 bjuder Passalen in till gemensamma workshops som är kostnadsfria för kommuner inom KEKS.
Dessa workshops drar igång i februari 2019 och man träffas vid 5 olika tillfällen. Målet är att bilda ett litet nätverk med olika kommuner, där Passalen kan dela med sig av sitt arbetssätt och där de som anmäler sitt intresse får en chans att träffa och byta erfarenhet med fritidsledare som arbetar, eller skulle vilja arbeta med målgruppen funktionsvarierade från andra kommuner.
Läs mer om workshop och datum här. Obs datumen kan diskuteras tillsammans med gruppen som anmäler sig och kan komma att justeras efter deltagarnas önskemål så långt det är möjligt!

Alla frågor samt anmälan senast den 1/2 görs till Diana Rönnberg.
mail: diana@passalen.se
telefon: 070 721 96 33

Meningsfull och inkluderande medskapande dialog med unga

Hösten 2018 anordnade MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, konferensen Nordic Youth Dialogues inom ramen för NORDBUK och det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Forumet samlade experter, strateger och utövare från forskning, civilsamhället och den offentliga sektorn från alla nordiska länder och autonoma regioner till ett interaktivt sektorsövergripande nordiskt utbyte. Konferensens slutsatser sammanfattas i 12 konkreta förslag inom 6 tematiska områden som har givits vidare till svenska ordförandeskapet i ministerrådet, Nordiska ministerrådet, samt regeringarna, regionerna och kommuner i Norden.

Ladda ned publikationen här och se en kort sammanfattande film här https://youtu.be/lQnZySF17wo

Resultatsammanställningen 2018!

Ni kan nu hitta era resultatsammanställningar för 2018 i The Logbook! För att komma till den kan ni gå in på fliken ’enkäter’ och därefter klicka på ’2018’.

Totalt har vi fått in 6875 enkätsvar och 222 nyckeltals-blanketter!

Filmnätverksträff!

På initiativ av Kålltorps Fritidsgård bjuder vi in till en första uppstartsträff med tema film! Klicka på länken nedan för inbjudan.

Anmäl er till mia.herman@keks.se senast 20/12!

Inbjudan filmnätverk