Nu är det dags för Mötesplatsenkäten!

Vecka 41-43 är det dags för årets Mötesplatsenkät!

Här kan ni ladda ner enkäten för utskrift på svenskadari, somaliska och arabiska.

Övrigt stödmaterial finner ni nedan:

Personalinstruktion och goda exempel

Frågeförklaringar

Lycka till med årets enkätgenomförande och hör av er om det uppstår frågor eller funderingar!

 

KEKS Konferens 19-20 November

Det är dags för KEKS konferens den 19-20 november på Folkets hus, Järntorget i Göteborg. Under två dagar får vi ta del av olika seminarier på relevanta teman som till exempel; Deltagaraktiva möten och processer, Inkludering och Våldspreventivt arbete, Fler tjejer i verksamheten med mera. Den första dagen avslutas med en valbar middag där du har möjlighet att mingla och prata vidare med kollegor från KEKS-nätverket. Konferensen kostar 500 kr för medlemmar och 850 kr för övriga. Observera sista anmälningsdag den 12 oktober. Läs programmet här. Anmälan till konferensen är nu stängd.

Rikskonferensen Ung Fri Tid

Den 29 – 30 november, på Folkets hus i Stockholm, ges rikskonferensen Ung Fri Tid som kretsar kring ett huvudtema, öppen fritidsverksamhet, och fyra underteman.

. Öppen verksamhet; för Vem och Var?
. Motiv och kvalitet i öppen verksamhet
. Inflytande och delaktighet
. Ungdomsarbete i sociala medier

Konferensen arrangeras av Svenska Settlementförbundet och KEKS tillsammans med Fritidsledarskolorna, Kunskapscentrum, Fritidsförbundet, Fritidsforum och med stöd av MUCF.

Anmäl dig till Rikskonferensen Ung Fri Tid

Program Ung.Fri.Tid

Ny medarbetare!

Hej! Jag heter Mia Herman och är ny verksamhetsutvecklare på KEKS-nätverket. Jag är Jennys ersättare medan hon är på föräldraledighet och kommer främst ha hand om loggboken.

Vi ses! Hälsningar Mia

Kontakt:

Mia.herman@keks.se  

0768925666

Jobbskuggningen fortsätter

 

KEKS internationella projekt inom EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv ”YOUTH WIN! Youth workers improving youth work now” drar vidare till hösten. Projektet innefattar jobbskuggning, studiebesök, ungdomsutbyten och europeisk volontärtjänst, EVS, inom InterCity Youth nätverket där KEKS ingår. Syftet med projektet är att ungdomsarbetare skall kunna studera hur andra ungdomsarbetare arbetar och hitta nya metoder och verktyg som de sedan kan ta med sig hem och använda i sin egen ungdomsverksamhet.

Hittills har det genomförts en jobbskuggning/studiebesök i Göteborg, där ungdomsarbetare InterCity youth nätverket besökte fritidsgårdar och mötesplatser i Göteborg, Mölndal och Öckerö. I Cinisello Balsamo Italien deltog ungdomsarbetare och samordnare från Södertälje Ung Fritid. Dessutom gjordes ett studiebesök i ’s-Hertogenbosch i Nederländerna och där deltog från KEKS också ungdomsarbetare från Södertälje Ung Fritid. I början på augusti genomfördes också ett ungdomsutbyte i Södertälje med ungdomar och ledare från Södertälje och från Thessaloniki, Grekland.

Till hösten fortsätter jobbskuggningar och studiebesök. I september görs en jobbskuggning till Ricky’s youth center i Dublin, Irland. Där kommer ungdomsarbetare från Rinkeby-Kista Stockholm och från Öckerö att delta. I oktober görs ett studiebesök i Puurs och Aalst i Belgien, där ungdomsarbetare från Finland och Karlstad deltar. I oktober kommer en samordnare från Ricky’s youth center i Dublin, Irland att jobbskugga på Vårvindens fritidsgård, Västra Hisingen Göteborg.

Under 2019 fortsätter projektet med jobbskuggningar och studiebesök till Thessaloniki i Grekland, Stara Zagora i Bulgarien, Helsingfors i Finland och Chokhatauri i Georgien.

Mer information om projektet finns att läsa på www.intercityyouth.eu

European Solidarity Corps

Europeiska solidaritetskåren är det nya EU-programmet som skapar möjligheter för ungdomar att åka som volontärer, praktisera, jobba eller få en lärlingsplats i sitt hemland eller utomlands – vilket gynnar samhällen och människor runt om i Europa.

Att delta i ett solidaritetskårsprojekt kommer att bli en viktig prestation för alla unga. Det kommer att vara en tillgång när ungdomar söker ett jobb och det hjälper dem när de ansöker om högre utbildning. Den europeiska solidaritetskåren kan vara ett nytt tillfälle för unga att engagera sig i en meningsfull verksamhet som kan vara en viktig byggsten till sysselsättning i ungas framtida liv.

Om du är ute efter en utmaning, och är villig att ägna dig åt att hjälpa andra människor, gå med i Europeiska solidaritetskåren idag!

Läs mer här

Invigning av Verket

Välkomna på invigning av den nya åldersintegrerade mötesplatsen i Göteborg Stad, Centrum! Efter en intensiv flyttverksamhet i maj och juni har verksamheten nu börjat bo in sig i de nya lokalerna. Fortfarande är verksamheten i ett uppstartsläge. Den verkliga invigningen hålls kl 15.30 den 29 augusti. Då knyter de band, håller tal och visar upp ett smakprov på vad som kan skapas inom och utanför Verkets väggar.

IQ Youth work!

Den 27 augusti KEKS arrangerar en spridningskonferens för boken ”IQ Youth work” som är resultatet av ett strategiskt partnerskap inom EU-programmet Erasmus+. Boken innehåller en uppsättning kvalitetsindikatorer för ungdomsarbete på tema; ungdomars delaktighet, icke-formellt lärande, jämställdhet och inkludering av marginaliserade ungdomsgrupper.
Spridningskonferensen innehåller dessutom en workshop där deltagarna får pröva att använda indikatorer utifrån sina egna behov i verksamheten. Ladda ned programmet här.
Tid och plats: kl 13-16 på Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna.
Anmälan till sara.lesch@keks.se

Rekommendationer för ungdomsarbete