IQ Youth work!

Den 27 augusti KEKS arrangerar en spridningskonferens för boken ”IQ Youth work” som är resultatet av ett strategiskt partnerskap inom EU-programmet Erasmus+. Boken innehåller en uppsättning kvalitetsindikatorer för ungdomsarbete på tema; ungdomars delaktighet, icke-formellt lärande, jämställdhet och inkludering av marginaliserade ungdomsgrupper.
Spridningskonferensen innehåller dessutom en workshop där deltagarna får pröva att använda indikatorer utifrån sina egna behov i verksamheten. Ladda ned programmet här.
Tid och plats: kl 13-16 på Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna.
Anmälan till sara.lesch@keks.se

Rekommendationer för ungdomsarbete

Handbok för implementering av kvalitetsutveckling inom ungdomsområdet

Improving youth work! Your guide to quality development (2017) är en handbok som riktar sig till alla intressenter som är involverade i ungdomsarbete, från ungdomar till personer som arbetar i offentlig förvaltning och politiker.

Den ger läsaren en omfattande och lättillgänglig steg-för-steg guide för hur man ska engagera sig i kvalitetsutveckling i ungdomsarbete. Boken är skriven av KEKS, DSP group och ‘s-Hertogenbosch.

Ladda ned handboken här.

PÅ GÅNG I KEKS

Kolla in kalendariet för att se vad som händer i KEKS under 2018. Prenumerera på vårt nyhetsbrev här!

Reflektionshandledare som hjälp i arbetet!

KEKS utbildade under hösten 2016, 16 reflektionshandledare! Reflektionshandledarna utbildades av Tone Försund, beteendevetare och dramapedagog från Göteborgs universitet. Reflektionshandledarna kommer ut till er och med ”fräscha ögon” hjälper de personalen att själva finna nya lösningar på problem eller nya möjligheter/upplägg/metoder i arbetet. Reflektionshandledning är en metod för att stötta arbetsgrupper i deras utvecklingsarbete som har blivit mycket uppskattad. Reflektionshandledning är gratis för medlemmar inom KEKS. Läs mer här.

Ungdomar sökte Erasmus+ projekt

I september 2015 tog KEKS emot ett uppskattat studiebesök av 30 ungdomar och 5 vuxna från Bulgarien. Ett svarsbesök genomfördes hösten 2016 med deltagande av 4 ungdomar + 1 personal från 7 olika medlemsförvaltningar. Besöket finansierades av ett EEA-bidrag från Norge via staden Stara Zagora. Ungdomarna i den svenska gruppen har dock sökt och fått pengar från Folke Bernadottes minnesfond för att delvis täcka reskostnaden. Ungdomarna kommer från Falkenberg, Mark, Östra Göteborg, Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, Kungälv och Stenungsund. Ungdomarna skrev gemensamt utvärdering efter resan och KEKS Gruppenkät samt kommer också att få intyget ELD som ett intyg på icke-formellt lärande i projektet.

Gruppen planerade senare ett nytt projekt tillsammans och ansökte om att göra ett Erasmus+ projekt till Georgien sommaren 2017. Ansökan beviljades och ett 20-tal ungdomar och ledare åkte till Georgien under höstlovet 2017. Läs mer här.

Ett spel, en kortlek och ett sätt att starta spännande diskussioner!

Grunna är framtaget med en normkritisk blick. Ingen som spelar Grunna ska känna sig exkluderad eller ifrågasatt av frågornas formulering. Ingen fråga kräver att man berättar om sitt privatliv. Frågornas innehåll är framtaget av unga och fritidsledare och går ut på  att säga sin åsikt och att respektera andras. Grunna är ett samarbete mellan skolor och öppen fritid i Karlstad kommun. Läs mer här.