Se KEKS Resultatpresentation 2021

Hur har det gått för KEKS-nätverkets verksamheter i Sverige under 2021? Kan vi se någon pandemi-effekt? Att analysera och arbeta med den årliga resultatsammanställningen bör ses som en spännande möjlighet att se på verksamheten med nya ögon och finna nya kreativa lösningar på hur arbetet ska bedrivas.

Den 7 december bjöds nätverket in till en genomgång av årets resultat. Jonas Agdur presenterade de sammantagna resultatet för Sverige samt berättade om hur vi kan gå tillväga när vi följer upp och analyserar våra resultat.
Denna träff spelades in och det filmerna kan ni se nedan. Vi har delat upp träffen i fyra delar för att underlätta för er men rekommenderar starkt att ni tittar på samtliga filmer.

Som stöd i arbetet kan du också ladda ner:

Filmer

Introduktion & Trender 2021

Jonas inleder med att ge en introduktion till presentationen och berättar om de trender som det sammantagna resultatet för Sverige visar. 

Längd: 9 minuter

Länk till filmen: vimeo.com/656128007/ca298d16e5

Att hitta resultatet i The Logbook

En praktisk genomgång av resultaten i The Logbook. Om hur vi hittar våra Good Enough-mål, hur vi ska läsa årssammanställningen och hur vi kan ladda ner det totala resultatet som Excel. 

Längd: 11 minuter

Länk till filmen: vimeo.com/656586351/02fcd394ff

Att analysera

Om varför vi analyserar och hur vi kan bli bättre på att arbeta med resultatet. Det går bättre för verksamheter som har en strukturerad process. Hur når vi dit?

Längd: 11 minuter

Länk till filmen: vimeo.com/656133390/51c26a0c89

Analysprocessens sju steg

En presentation av analysprocessen:

 1. Analysera med personalen
 2. Formulera förslag 
 3. Diskutera med ungdomar
 4. Formulera mål och handlingsplaner
 5. Presentera för politiken
 6. Ta fram informationsmaterial
 7. Planera löpande uppföljning

Längd: 24 minuter

Länk till filmen: vimeo.com/656128897/8538df7c91

Resultatet är publicerat!

Nu finns ert resultat för 2021 i The Logbook!

Genom att analysera eventuella skillnader från föregående år och försöka förstå vad som påverkat resultatet kan ni lära er mer om verksamheten och hur denna skulle kunna utvecklas. Ni som får er första resultatsammanställning kan ändå få indikationer på hur ni ligger till och vilka områden ni behöver fokusera ert utvecklingsarbete på.

Presentation 7 december 2021

Ladda ner
Jonas Resultatpresentation
Analysprocessen

Hitta ert resultat

Klicka på Enkäter i den vänstra menyn och välj sedan 2021 för att se resultatet för den organisation som du har valt. Om du vill se resultatet för en annan av era verksamheter så väljer du först den organisationen och klickar sedan på Enkäter. 

Guide till resultatet

I vår guide kan du läsa om bakgrunden till de siffror som presenteras i resultatsammanställningen och hur de ska läsas för att inte feltolkas. Vi försöker förklara vad de olika siffrorna står för och hur de ska tolkas. Om du ändå tycker något är oklart så kontakta oss gärna.

Ladda ner Guide till KEKS årliga resultat

Nu är det dags för Mötesplatsenkäten!

Vecka 41-43 är det dags för årets Mötesplatsenkät!

Syftet med det årliga enkätgenomförandet är primärt att ge verksamheter ett underlag för analys av den verksamhet som bedrivits under året.  

Mötesplatsenkäten genomförs via webblänk i The Logbook. Måndagen den 11 oktober kommer de verksamheter som meddelat att de vill genomföra enkäten att se en grön knapp för sin verksamhet i The Logbook där det står Mötesplatsenkät. Ni kan välja att öppna enkäten direkt via The Logbook eller att kopiera länken eller ladda ner QR-kod.  Var noga med att använda rätt länk eller QR-kod då varje verksamhet har en unik länk för att svaren ska kopplas till er verksamhet. Enkäten kan även genomföras via papper och nedan kan ni ladda ner enkäten för utskrift på olika språk. 

Till enkäten finns det stödmaterial i form av en personalinstruktion med detaljerad information om vad ni bör tänka på när ni genomför enkäten samt ett häfte med förklaringar till frågorna i enkäten. Dessa förklaringar finns även i webbenkäten. 

Stödmaterial till enkäten: 

Enkäter för utskrift: 

Lycka till med årets enkätgenomförande och hör av er till info@keks.se om det uppstår frågor eller funderingar!

 

Funkisenkäten

Funkisenkäten är framtagen för verksamheter som riktar sig till unga med olika funktionsvariationer. Det är tredje året den genomförs och den togs fram av Funkisnätverket. Det pågår ett arbete med att utveckla den ytterligare så att det ska bli ännu enklare för personer i denna målgrupp att svara självständigt på enkäten.

Funkisenkäten genomförs samma period som Mötesplatsenkäten, vecka 41-43. Den öppnas den 11 oktober, länken finns i personalinstruktionerna nedan.

Material att ladda ner: 

Lycka till med enkätgenomförandet! Kontakta Ylva Medin om du har frågor, ylva.medin@keks.se.

Fältare se hit!

KEKS har tillsammans med partners i Portugal, Slovenien och Tjeckien startat projektet
Inspiring Quality Street Work, IQSW. Syftet är att ta fram kvalitetsindikatorer för fältarbete och
ett web-baserat system för dokumentation och uppföljning.
För att det här ska bli bra behöver vi er hjälp!

Referensgrupp
Tanken är att vi ska bilda en bred referensgrupp av såväl fältare som andra som kan bidra med
kloka tankar och idéer till projektet. Framför allt handlar det om att ge feedback på de förslag
till kvalitetsindikatorer vi tar fram inom projektet och på hur vi på bästa sätt kan dokumentera
statistik och hur unga ser på verksamheten. Vi välkomnar alla fältare, såväl enskilda som
grupper och oavsett var ni jobbar och inom vilken förvaltning.

Informationsträff
Vi börjar processen med en online informationsträff kring projektet och arbetet med indikatorer
tisdagen den 2 november 13.30-16.00. Efter det kommer själva feedbacken huvudsakligen att
ske genom att gruppen får web-baserade formulär där ni kan ta ställning till de olika förslagen
och komma med egna åsikter och förslag.
Vi hoppas du/ni vill vara med!
Anmäl dig/er senast den 15 oktober via mejl till: jonas.agdur@keks.se
Vi kommer att skicka ut en Zoom-länk innan mötet till alla som anmält sig.
För IQSW
Joel Laine, Fältare Partille, Johan Andersson Berg, Fältare Göteborg Centrum och Jonas Agdur, KEKS

Nyhetsbrev sommar

Hej!

Nu börjar vårterminen 2021 gå mot sitt slut och skolavslutningar och sommarverksamhet hägrar. Jag kan inte begripa hur fort tiden susar förbi och nu är ett bra tillfälle att stanna upp och tänka efter lite kring allt som har hänt under denna underliga och annorlunda vår.

Vi på kansliet har precis som alla ni fått bedriva vår verksamhet i stort sett helt digitalt och det har verkligen varit både utmanande och väldigt givande. Vi har kunnat vara tillgängliga för fler och detta visade sig inte minst under vår konferens som hade ca 700 deltagare. Dessa erfarenheter kommer definitivt att påverka hur vi kommer att arbeta framöver.

Vi på kansliet har precis som alla ni fått bedriva vår verksamhet i stort sett helt digitalt och det har verkligen varit både utmanande och väldigt givande. Vi har kunnat vara tillgängliga för fler och detta visade sig inte minst under vår konferens som hade ca 700 deltagare. Dessa erfarenheter kommer definitivt att påverka hur vi kommer att arbeta framöver.

Jag vill ta tillfället i akt att återigen hylla alla er kreativa och flexibla ungdomsarbetare som har hittat sätt att fortsätta finnas där för ungdomarna i ert område. Det har vart väldigt spännande att få ta del av den verksamhet som har bedrivits bland annat genom de erfarenhetsutbyten och nätverksträffar som genomförts under våren. Det är så upplyftande att få höra ert engagemang och se den generositet som finns inom nätverket. I tider som dessa märks vikten av att vara ett nätverk med en gemensam grundsyn ännu tydligare. Vi vet vad vi står för, vi vet vårt uppdrag och vi har varandra.

Trots pandemin har vi också fortsatt att växa och introducera nya medlemmar – välkomna Nyköping, Åtvidaberg, Svenljunga och Eskilstuna. Samtidigt sprider sig The Logbook över Europa och är nu på väg att testas i både Tyskland och Italien.

Något annat som jag tycker är extra glädjande är det positiva gensvar vi fått på chartern (Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet) och det engagemang vi ser från både ungdomsarbetare, chefer och politiker för att arbeta med den. Jag ser chartern som en unik chans att både utveckla verksamheten och samtidigt förankra och stärka den bland högre chefer och politiker. Chartern står för allt det vi i KEKS kämpar för och till hösten drar arbetet med den igång för fullt – det ser jag verkligen fram emot!

Ett stort tack till alla som har deltagit i någon av KEKS aktiviteter under våren!

Jag önskar er en underbar sommar med rolig sommarverksamhet och ordentligt med tid för återhämtning! Vi ses igen till hösten och fortsätter arbetet med att utveckla den öppna ungdomsverksamheten tillsammans. 

/Jenny Haglund, Generalsekreterare KEKS


Vad vill du dela med dig av?

I maj 2022 är ni alla välkomna till Göteborg och KEKS konferens! Vi vet att det finns otroligt mycket kunskap och goda erfarenheter bland alla medlemmar. Vi kommer därför till hösten att gå ut med en öppen förfrågan och be er komma med förslag på vad ni skulle vilja presentera för era kollegor. Så börja tänka på detta redan nu och diskutera med dina kollegor och din chef. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev och här på keks.se. 


Från ord till handling

Nu finns skriften FN:s barnkonvention – från ord till handling med KEKS. Den belyser på vilka sätt en modern öppen fritids- och ungdomsverksamheten kan bidra till att barns och ungdomars rättigheter enligt konventionen blir, och upplev som, mer än tomma ord. Här tydliggörs sambandet mellan Barnkonventionen, the European Charter on Local Youth Work och KEKS mål och och sätt att se på verksamheten.

Skriften kan användas både som information till politik och samarbetspartners och som underlag för diskussioner bland ungdomar och personal.

Ladda ner skriften här


InterCity Youth konferens

Den 30 november – 2 december genomför InterCity Youth, där KEKS är medlemmar, sin tionde europeiska konferens i Ljubljana, Slovenien. Temat för konferensen är delaktighet och målgruppen är kommunala chefer för öppen ungdomsverksamhet. Konferensen arrangeras i samarbete med bland andra den slovenska regeringen och flera Erasmus+ kontor runt om i Europa, däribland MUCF.

Anmälan kommer, i en första omgång, att ske via MUCF och deltagande kommer då att vara gratis! Sverige har inledningsvis bara sex platser och programmet, som innehåller flera spännande föreläsningar och workshops, kommer att publiceras inom kort på www.keks.se. Så håll utkik – detta är en unik möjlighet att få inspiration, ny kunskap och spännande kontakter för framtida samarbeten.


Stödmaterial för öppen fritidsverksamhet 

MUCF har kommit ut med ett nytt stödmaterial för att underlätta för oss inom den öppna fritidsverksamheten att utforma våra mötesplatser och aktiviteter på ett sätt så att fler känner sig välkomna och inkluderade.

Skriften heter Öppna fritidsverksamheten – om tillgänglighet och inkludering och riktar sig till dig som är chef eller fritidsledare för öppen fritidsverksamhet. Du har en unik möjlighet att arbeta för att alla unga, oavsett funktionsförmåga, ska få tillgång till en utvecklande och meningsfull fritidsverksamhet. Det här materialet kan användas för att aktivt förbättra tillgängligheten i verksamheten. 

mucf.se/tillganglighet-i-oppen-fritidsverksamhet


Semester

Vi önskar er alla en fin sommar! Kansliet kommer att vara stängt mellan 12 juli-15 augusti.

Kalender

SUV
Nätverk
Datum: 24 augusti 13.30-14.30
Plats: Zoom
Kontakt: Ylva Medin
Funkis
Nätverk
Datum: 2 september kl 13-14
Plats: Zoom
Kontakt: Ylva Medin
Styrgrupp Väst 3
Region
Datum: 7 september kl 13.30-16
Plats: Zoom
Kontakt: Jenny Haglund
Styrgrupp Skåne
Region
Datum: 9 september kl 13.30-16
Plats: Zoom
Kontakt: Jenny Haglund
Styrgrupp Väst 1
Region
Datum: 14 september kl 13.30-16
Plats: Zoom
Kontakt: Jenny Haglund
HBTQ+
Nätverk
Datum: 15 september kl 13-15
Plats: Zoom
Kontakt: Mariló Venegas
Styrgrupp Väst 2
Region
Datum: 16 september kl 13.30-16
Plats: Zoom
Kontakt: Jenny Haglund
SUV
Nätverk
Datum: 22 september kl 13.30-16.30
Plats: Zoom
Kontakt: Ylva Medin
Styrgrupp Mellersta/Norra
Region
Datum: 23 september kl 13.30-16
Plats: Zoom
Kontakt: Jenny Haglund
Erfarenhetsutbyte
Nätverk
Datum: 28 september kl 13.30-15.30
Plats: Zoom
Kontakt: Ylva Medin
Ungt inflytande
Nätverk
Datum: 29 september kl 10-12
Plats: Zoom
Kontakt: Mariló Venegas

FÅ NYHETSBREVET TILL DIN MEJL

Fyll i formuläret högst upp till höger på denna sidan så får du nästa nyhetsbrev direkt till din inkorg och behöver inte missa några nyheter från oss.

FN:s barnkonvention – från ord till handling

Nu finns skriften FN:s barnkonvention – från ord till handling med KEKS. Den belyser på vilka sätt en modern öppen fritids- och ungdomsverksamheten kan bidra till att barns och ungdomars rättigheter enligt konventionen blir, och upplev som, mer än tomma ord. Här tydliggörs sambandet mellan Barnkonventionen, the European Charter on Local Youth Work och KEKS mål och och sätt att se på verksamheten. Skriften kan användas både som information till politik och samarbetspartners och som underlag för diskussioner bland ungdomar och personal.

En arbetsgrupp med kollegor från Borås, Mark och Halmstad har arbetat med detta projekt sedan hösten 2020. Tack för er insats! 

Ladda ner skriften här.

Europarådets logotyp

Ny resolution från Europarådet

Europarådets logotyp

I februari 2021 antog Europarådets Congress of local and regional authorities resolutionen ”Youth work: the role of local and regional authorities”.

Ladda ner resolutionen här – framför allt dess ”Explanatory memorandum” innehåller en hel del användbara argument för vår verksamhet.

Gamingnätverk 25 februari

På första träffen uttryckte många ett behov av att utbyta erfarenheter och att få inspiration kring att jobba med gaming. Det har vi lyssnat på och format denna träff kring.

Flera mötesplatser har även stött på problem när de önskar starta verksamheter på Discord. Detta har även kommit upp i diskussioner i nätverkets gemensamma kanal. För att komma vidare med detta så föreslår vi att en arbetsgrupp ska formas med uppgiften att göra en problem-/behovsanalys och att sammanställa argument och fakta kring Discord.

Inspiration

Ulrika Glingborn från Ung i Kungsbacka berättar om den verksamhet som de bedriver på Discord och svarar på frågor.

Erfarenhetsutbyte

Vad har ni gjort inom gaming och e-sport? Förbered en kort berättelse om era erfarenheter. En presentation per kommun.

Brainstorm

Om ni fick tänka fritt och brett, vad skulle ni vilja göra då? Vad behöver ni för att nå dit?

Anmälan

Senast den 24 februari via: https://sv.surveymonkey.com/r/gaming25feb21

Nästa träff

5 maj 13.30-15.30

Tema: Delaktighet

God Jul & Gott Nytt År!

Nu går 2020 mot sitt slut och vi summerar ett år som bjudit på ordentliga utmaningar för oss alla.

Visst har det varit tufft många gånger men vi har också lärt oss mycket av de utmaningar som vi ställts inför.

 • Vi har arrangerat styrgrupper, nätverksträffar och utbildningar utan att kunna bjuda in er hit till oss eller ta oss till er.
 • Vi har introducerat två nya kollegor samtidigt som vi mest jobbat hemifrån.
 • Vi har lärt oss att det går att träffas utan att resa, även om det kan upplevas en aning torftigare.
 • Vi har alla blivit tvungna att ställa in, ställa om och tänka nytt.

Rekordmånga svar på Mötesplatsenkäten

Ni har varit kreativa och hittat på nya sätt att nå ut till ungdomarna. Ni har samlat in fler svar till Mötesplatsenkäten än någonsin tidigare. Detta bådar gott nu när vi jobbar med analys och verksamhetsplaner!

Vi har tillsammans genomfört introduktioner, utvecklings forum och nätverksträffar inom ämnen som till exempel Barnkonventionen, Projektkontor, Resultat och presentation, Att arbeta med grupper och Logga lika. Många av er deltog även i Crash Course by KEKS som var vårt första större event online.

Många nya medlemskommuner

Helsingborg, Sundsvall, Maribor, Celje, Škofja Loka och Krško, Helsinki, Espoo, Åbo, Vantaa, Laholm och Staffanstorp, varmt välkomna till KEKS-nätverket! Ännu fler är på väg in i början av 2021, vilket vi såklart tycker är väldigt roligt.

Inför 2021 är det mycket på gång och mer kommer säkert att beslutas på våra regionala styrgruppsmöten i januari/februari. Så håll utkik efter nästa nyhetsbrev! En sak vet vi dock, att KEKS konferens blir digital och kommer att ske den 20-21 april, så lägg in det i din kalender!

Vi vill tacka er alla för detta året. Under prövande perioder som denna är det riktigt skönt att ha ett så stort nätverk att luta sig mot. Nu hoppas vi på att 2021 blir ett ljusare år.

Allt gott!
//Jenny, Mariló, Ylva & Jonas på KEKS kansli

Nyheter: Resultat 2020, ett nytt nätverk och lite till

Om du vill ha våra nyheter direkt till din mejl så kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken till höger. 

Vi har publicerat årets resultatsammanställning och sammanlagt fick vi in 9403 svar från ungdomar på Mötesplatsenkäten och 869 svar från Gruppenkäten. Ni hittar ert lokala resultat i The Logbook genom att klicka på Enkäter och sedan 2020.

Nu är det dags att analysera era resultat, hör av er om ni vill ha inspiration eller stöd i detta. Vi ser fram emot att se era presentationer spridas i sociala medier. Följ oss på Instagram så följer vi tillbaka! Här kan ni hitta stödmaterial till analysarbetet: keks.se/analysera-resultatsammanstallningen

SUV-träff
15 december, kl 13-16
Via Zoom
Kontakt: ylva.medin@keks.se
SUV-nätverket är ett nätverk inom KEKS som riktar sig till samordnare, utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare och liknande. 
Gamingnätverk – Nyhet!
20 januari kl 13.30-15
Via Zoom
Kontakt: ylva.medin@keks.se
Alla som vill vara med och starta upp detta nätverk är välkomna.

 

KEKS på 3rd European Youth Work Convention

The 3rdEuropean Youth Work Convention (EYWC) är den centrala plattformen för att diskutera den framtida utvecklingen av ungdomsarbetet i Europa. Deltagare är nationella delegationer från 50 länder, runt 1000 personer, med representanter för ungdomsarbetare, beslutsfattare, forskning och politik.

Tillsammans med representanter för bland annat EU och Europarådet kommer man att diskutera vad som ska ingå i den av av EU beslutade European Youth Work Agenda (EYWA) och hur detta ska genomföras i praktiken. Det man kommer fram till kommer att formuleras i en gemensam deklaration som sedan ska vägleda arbetet på både Europeisk och nationell nivå under de kommande fem åren.
 KEKS representeras i den svenska delegationen av Jenny Haglund, KEKS Generalsekreterare och Moa Andersson, Verksamhetsutvecklare i Borås stad.

The 3rd European Youth Work Convention är av avgörande betydelse för den framtida utvecklingen av ungdomsarbetet. Delar av eventet kommer därför att streamas och du kan ta dela av detta via denna länk. Du hittar också mer info om eventet och ’Agendan’ på https://www.eywc2020.eu/en/
 
 
Tack till alla som deltog på Crash Course by KEKS i oktober! Vi hade cirka 250 deltagare som var med under de två dagarna. I efterhand har vi fått många positiva reaktioner från er vilket vi uppskattar väldigt mycket. Självklart tar vi även till oss av all er feedback och ska göra vårt bästa för att framtida digitala event ska bli ännu bättre. Vi jobbar för fullt med att planera KEKS konferens 2021, som också bli digital. Mer information om den kommer nästa år.