Inlägg av admin

Sök bidrag för öppen fritidsverksamhet

Sök bidrag för att öka tillgängligheten och kvaliteten i verksamheten vid fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet för ungdomar från 13 till 20 år. Läs mer här; http://www.mucf.se/oppen-fritidsverksamhet Vi kan i sammanhanget tipsa om att KEKS kommer att erbjuda kurspaket under nästa år för externa aktörer som ej är medlemmar i KEKS-nätverket. Mer info kommer inom kort.

Nu är det dags för Mötesplatsenkäten!

Vecka 41-43 är det dags för årets Mötesplatsenkät! Här kan ni ladda ner enkäten för utskrift på svenska, dari, somaliska och arabiska. Övrigt stödmaterial finner ni nedan: Personalinstruktion och goda exempel Frågeförklaringar Lycka till med årets enkätgenomförande och hör av er om det uppstår frågor eller funderingar!  

KEKS Konferens 19-20 November

Det är dags för KEKS konferens den 19-20 november på Folkets hus, Järntorget i Göteborg. Under två dagar får vi ta del av olika seminarier på relevanta teman som till exempel; Deltagaraktiva möten och processer, Inkludering och Våldspreventivt arbete, Fler tjejer i verksamheten med mera. Den första dagen avslutas med en valbar middag där du […]

Rikskonferensen Ung Fri Tid

Den 29 – 30 november, på Folkets hus i Stockholm, ges rikskonferensen Ung Fri Tid som kretsar kring ett huvudtema, öppen fritidsverksamhet, och fyra underteman. . Öppen verksamhet; för Vem och Var? . Motiv och kvalitet i öppen verksamhet . Inflytande och delaktighet . Ungdomsarbete i sociala medier Konferensen arrangeras av Svenska Settlementförbundet och KEKS […]

Ny medarbetare!

Hej! Jag heter Mia Herman och är ny verksamhetsutvecklare på KEKS-nätverket. Jag är Jennys ersättare medan hon är på föräldraledighet och kommer främst ha hand om loggboken. Vi ses! Hälsningar Mia Kontakt: Mia.herman@keks.se   0768925666

Jobbskuggningen fortsätter

  KEKS internationella projekt inom EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv ”YOUTH WIN! Youth workers improving youth work now” drar vidare till hösten. Projektet innefattar jobbskuggning, studiebesök, ungdomsutbyten och europeisk volontärtjänst, EVS, inom InterCity Youth nätverket där KEKS ingår. Syftet med projektet är att ungdomsarbetare skall kunna studera hur andra ungdomsarbetare arbetar och hitta nya metoder […]

European Solidarity Corps

Europeiska solidaritetskåren är det nya EU-programmet som skapar möjligheter för ungdomar att åka som volontärer, praktisera, jobba eller få en lärlingsplats i sitt hemland eller utomlands – vilket gynnar samhällen och människor runt om i Europa. Att delta i ett solidaritetskårsprojekt kommer att bli en viktig prestation för alla unga. Det kommer att vara en […]

Invigning av Verket

Välkomna på invigning av den nya åldersintegrerade mötesplatsen i Göteborg Stad, Centrum! Efter en intensiv flyttverksamhet i maj och juni har verksamheten nu börjat bo in sig i de nya lokalerna. Fortfarande är verksamheten i ett uppstartsläge. Den verkliga invigningen hålls kl 15.30 den 29 augusti. Då knyter de band, håller tal och visar upp […]

IQ Youth work!

Den 27 augusti KEKS arrangerar en spridningskonferens för boken ”IQ Youth work” som är resultatet av ett strategiskt partnerskap inom EU-programmet Erasmus+. Boken innehåller en uppsättning kvalitetsindikatorer för ungdomsarbete på tema; ungdomars delaktighet, icke-formellt lärande, jämställdhet och inkludering av marginaliserade ungdomsgrupper. Spridningskonferensen innehåller dessutom en workshop där deltagarna får pröva att använda indikatorer utifrån sina […]