Inlägg av admin

Ny medarbetare!

Hej! Jag heter Mia Herman och är ny verksamhetsutvecklare på KEKS-nätverket. Jag är Jennys ersättare medan hon är på föräldraledighet och kommer främst ha hand om loggboken. Vi ses! Hälsningar Mia Kontakt: Mia.herman@keks.se   0768925666

Jobbskuggningen fortsätter

  KEKS internationella projekt inom EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv ”YOUTH WIN! Youth workers improving youth work now” drar vidare till hösten. Projektet innefattar jobbskuggning, studiebesök, ungdomsutbyten och europeisk volontärtjänst, EVS, inom InterCity Youth nätverket där KEKS ingår. Syftet med projektet är att ungdomsarbetare skall kunna studera hur andra ungdomsarbetare arbetar och hitta nya metoder […]

European Solidarity Corps

Europeiska solidaritetskåren är det nya EU-programmet som skapar möjligheter för ungdomar att åka som volontärer, praktisera, jobba eller få en lärlingsplats i sitt hemland eller utomlands – vilket gynnar samhällen och människor runt om i Europa. Att delta i ett solidaritetskårsprojekt kommer att bli en viktig prestation för alla unga. Det kommer att vara en […]

Invigning av Verket

Välkomna på invigning av den nya åldersintegrerade mötesplatsen i Göteborg Stad, Centrum! Efter en intensiv flyttverksamhet i maj och juni har verksamheten nu börjat bo in sig i de nya lokalerna. Fortfarande är verksamheten i ett uppstartsläge. Den verkliga invigningen hålls kl 15.30 den 29 augusti. Då knyter de band, håller tal och visar upp […]

IQ Youth work!

Den 27 augusti KEKS arrangerar en spridningskonferens för boken ”IQ Youth work” som är resultatet av ett strategiskt partnerskap inom EU-programmet Erasmus+. Boken innehåller en uppsättning kvalitetsindikatorer för ungdomsarbete på tema; ungdomars delaktighet, icke-formellt lärande, jämställdhet och inkludering av marginaliserade ungdomsgrupper. Spridningskonferensen innehåller dessutom en workshop där deltagarna får pröva att använda indikatorer utifrån sina […]

Good Enough

Hur hänger delaktighet ihop med arbetet mot droger? Vad är egentligen en meningsfull fritid? Vilka mål bör den öppna ungdomsverksamheten sätta? Och hur vet vi att vi är ”good enough”? I detta YouTube-klipp ger Jonas Agdur, ordförande i KEKS, vår syn på saken.